Vi minns förintelsen

Vi minns förintelsen

27 Jan 2020 09:14

75 år har gått sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades och den nazistiska ideologins grymhet avslöjades. Ett löfte om att låta det som skedde aldrig få ske igen gavs. Men inte ens hundra år senare organiserar högerextrema rörelser runt om på kontinenten. Därför måste det vara socialdemokratins uppgift att ständigt föra kampen mot nazismen vidare.

När nazister fortfarande demonstrerar på vara gator måste något göras. När en M – ledare lovar en förintelseöverlevare en sak och sedan gör något annat – så måste något ske. Och när naiviteten, fake news och normaliseringen av ett parti med rasistiska rötter ständigt växer – då måste vi agera. Det är dags att vi samlar kraft mot nazism och högerextremism för att på riktigt visa att vi är ett tolerant samhälle. För oss unga socialdemokrater handlar det alltjämt om den politiska viljan.

Förintelseöverlevaren Heidi Frid sa om nazistdemonstrationen i Göteborg 2017 att paradiset Sverige tvingar henne att åter leva i rädsla. Det ligger något i det hon säger. Vad har egentligen skett i samhället. Glömmer vi? Trots att vi inte får glömma? Sverige ska vara ett land med fred och frihet där vi respekterar varandra och vi vill tro att samhället har ett viktigt ansvar att få de ofta unga människor som lockas av nazismen att komma tillbaka till samhället och sluta tro på nazismens propaganda och idéer. För så länge extremism finns så finns också ett verkligt hot mot demokratin och öppenheten. Det är farligt och ett misslyckande att överlämna till nästa generation. Vi måste därför ta krafttag mot nazismen och visa att vi aldrig tänker acceptera en normalisering av rasism. Idag på kristallnatten samlas vi tillsammans för att gemensamt gå i ett fackeltåg för att hedra kristallnattens offer men också visa att det alltid ska finnas ett motstånd mot nazismen, som är starkare än vad fascismen är. Det är vårt ansvar i demokratin och kampen mot nazismen ska vi föra så länge vi orkar och förmår.

För att stoppa framväxten av rasistiska organisationer behövs politisk vilja och reformer på riktigt. Man behöver hitta lösningar för att begränsa nazism, samtidigt som man inte begränsar yttrandefriheten. Man behöver också se problemen bakom det som gör att nazismen växer. Vi tror att rasism är ett resultat av ignorans, därför behöver politiken också vilja mer och där har etablerade och demokratiska partier ett extra stort ansvar. Likaså är det viktigt att vi människor visar medmänsklighet och solidaritet med varandra, bara så kan vi stoppa rasismen.

Alexander Paulsson
Distriktsordförande SSU Värmland

Katerina Josefsson
Internationell ledare SSU Värmland