Västerbottningar på IUSY-konferens i Armenien

Västerbottningar på IUSY-konferens i Armenien

1 Jun 2015 14:33

SSU Umeås medlemmar Mehrana och Mea var i maj på IUSY World Council i Armenien läs om deras upplevelser där!

Är en jämlik värld möjlig? Terror, förtryck, konflikter och ojämlikheter pågår i världens alla hörn, en del väl exponerade i media, andra helt bortglömda. Men alla dessa blir en historia som även kommer att ha format och påverkat den framtid vi då befinner oss i. Vill vi känna stolthet eller skam när vi ser tillbaka på denna historia? Vill vi vara åskådare eller aktörer till de globala utmaningar som idag drabbar vår värld? Svaret bör vara tydligt; vi vill inte vara åskådare.

Internationell solidaritet

Den 7-10 maj var SSU på IUSY World Council i Yerevan, Armenien, med just temat “En jämlik värld är möjlig”. Unga socialister och socialdemokrater ifrån hela världen hade samlats för att diskutera vår världs olika globala utmaningar, orättvisor och konflikter. Konferensen genomsyrades av stark enighet bland deltagarna, vilket resulterade i att alla resolutioner gick igenom. Möten som dessa är en otrolig plattform för människor att mötas och skapa medvetenhet kring de utmaningar som världen ställs inför. Genom att mötas och föra dialog får politiskt aktiva ungdomar från hela världen en möjlighet att tillsammans bidra till fredliga lösningar. Ett exempel på ett sådant möte var när delegater från Israel och Palestina inledde heta diskussioner. Dessa diskussioner ledde fram till en resolution som senare klubbades igenom av rådslaget. Resolutionen innefattade bland annat att IUSY skulle fördöma Israels ockupation av östra Jerusalem, muren som begränsar människors rörlighet och de olagliga bosättningarna på Västbanken. Vidare röstades igenom ett stöd för bojkott av varor från ockuperad mark på Västbanken, östra Jerusalem och Gazaremsan. Resolutionens sista att-sats gick ut på att stödja de demokratiska krafter som finns i området. Endast genom dialog och diskussion kan en fredlig och därmed hållbar lösning uppnås.

SSU – internationell aktör

SSU var representerat på konferensen med den största delegationen. SSUs grupp uppvisade stor mångfald och en bra könsfördelning. Vi hade även en bra spridning på nationell nivå med delegater från Umeå i norr till Malmö i söder. Det är med stolthet vi kan konstatera att SSU är en aktiv och väl respekterad aktör på den politiska internationella arenan. SSU fick tillsammans med andra ungdomsorganisationer igenom resolutioner om bland annat Västsahara och krisen i Sydsudan. Resolutionerna fick starkt stöd och ett enigt rådslag klubbade igenom dem.

SSUs deltagande var ett gyllene tillfälle att skapa medvetenhet kring och förståelse för de pågående globala utmaningarna. SSUs delegater skapade god vänskap och brett kontaktnät med våra internationella kamrater. En god förutsättning för framtida projekt och samarbeten. Denna upplevelse har stärkt vår övertygelse om att en jämlik värld är möjlig. Det krävs enigt engagemang och ett internationellt ansvar.

Folkmord – brott mot mänskligheten

Något som berörde oss alldeles extra var när vi fick besöka museet och minnesplatsen för det Armeniska folkmordet. Där fick vi visa vår vördnad genom att lämna blommor och hedra alla oskyldiga själar som föll offer för brutaliteten under folkmordet. Detta var något som var alldeles speciellt, särskilt med tanke på att det i år är 100 år sedan folkmordet ägde rum. Det var ett enhälligt rådslag som ställde sig bakom en resolution om att det Armeniska folkmordet ska erkännas. Att erkänna folkmord är viktigt, för att folk som blivit utsatta för brutalitet och förtryck skall få upprättelse. Det är även nödvändigt att erkänna och fördöma ett tidigare brott mot mänskligheten för att motverka kommande brott i framtiden. Att erkänna ett folkmord är inte endast ett politiskt ställningstagande utan även vår mänskliga plikt mot våra medmänniskor. Vi får inte låta mänskligheten och den internationella solidariteten svalna.

Det är idag 23 länder som erkänt det armeniska folkmordet! SSU anser att Sverige borde ansluta sig till denna lista av länder, då riksdagen redan år 2010 röstade igenom att Sveriges regering skulle erkänna folkmordet. Tyvärr har det inte verkställts än, såhär 5 år efter att beslutet fattats. Carl Bildt vägrade att följa riksdagens beslut då. Vi väntar nu på att Margot Wallström skall lyssna till riksdagens vilja i frågan. Under tiden kommer vi från SSUs håll se till att lyfta frågan på agendan och se till att den inte glöms bort. För är du neutral i situationer av orättvisor, så har du tagit ställning för förtryckaren.

Faktaruta IUSY
IUSY (International Union of Socialist Youth) är världens största politiska ungdomsorganisation.
Organisationen grundades år 1907 och har sitt högkvarter i Wien, Österike.
IUSY har 140 medlemsorganisationer från mer än 100 länder.
IUSY har sedan 1993 konsultativ status i FNs ekonomiska och sociala råd.

Mehrana Bassami, SSU Umeå
Mea Sethson, SSU Umeå