Val 2014 – Dags för varann


Plan för jämlikhet
Det har gått åtta år sedan den borgerliga regeringen flyttade in i Rosenbad. Då lovade regeringen väljarna att skapa fler jobb och ett bättre samhälle. I dag vet vi svaret. Arbetslösheten är flera procentenheter högre, var fjärde ung saknar jobb. Bostadsbristen mer akut än någonsin. Skolan har blivit en lekstuga för riskkapitalister, med pinsamma resultat. Välfärden har styckats upp och sålts ut. Skatterna har sänkts mest för den allra rikaste procenten.

Sverige håller på att glida isär.

Vi har blivit ett samhälle som slarvar bort talang och drivkrafter. Ökad arbetslöshet bland unga leder till mindre optimism om framtiden. I dag har mycket av det som tidigare byggts upp hackats sönder. Klyftorna växer och människors potential hindras. Sverige har blivit ett hårdare samhälle, ojämlikheten ökar.

Sverige behöver bli mer jämlikt. Och vi har planen.

Vi socialdemokrater vill se jämlika chanser för alla före attacker på sjuka och arbetslösa. En uppackad flyttkartong i en nybyggd lägenhet före utsåld välfärd. Engagerade lärare och uppsträckta händer under lektionerna framför högerexperiment. Vi har allt att vinna på att var och en får verktyg att bygga ett fritt och självständigt liv. Din och min resa hänger nämligen ihop med hela samhällets framgång.

Den 14 september ska du ta ställning. Mycket behöver göras och för mycket står på spel för att vänta. Det är dags för Reinfeldt att börja packa flyttkartongerna. Det är dags att vi bygger ett mer modernt och jämlikt samhälle. Det är dags för varann.

Våra viktigaste frågor

Dags för fler jobb och en 90-dagarsgaranti

Ett jobb ger inte bara en inkomst. Det ger mening för den enskilda och resurser till samhället. Tyvärr har Sverige idag högre arbetslöshet än för åtta år sedan – nästan var fjärde ung är arbetslös.

Den ökade arbetslösheten, särskilt bland unga, är ingen slump. Det är konsekvensen av en borgerlig politik som misslyckats.

Vi vill istället bland annat se en 90-dagarsgaranti där unga garanteras jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Vi vill att investeringar i samhället och för fler arbeten står i fokus, snarare än hetsjakt på sjuka och arbetslösa.

Läs om våra ståndpunkter i övriga frågor!

Dags för en jämlik skola

Sverige är ett av de länder som lägger mest resurser på skola och utbildning. Samtidigt halkar vi efter. Den svenska skolan har blivit en experimentverkstad för högeridéer utan förankring i verkligheten.

Växande klyftor och fallande skolresultat förlorar såväl den enskilda som hela samhället på. Vi får fler otrygga unga utan den utbildning de har rätt till. Fler unga med missade livschanser.

Det behöver inte vara så. Därför vill vi se statliga investeringar för en jämlik skola. Vi vill se fler lärare och mindre klasser. Friskolebolag med vinstintresse ska inte vara de som tjänar på utbildning. I vår skola är det lärarna och eleverna som är vinnare.

Läs om våra ståndpunkter i övriga frågor!

Dags att bygga bort bostadsbristen

Allt fler unga får allt svårare att hitta bostad. Men bostadskrisen handlar inte bara om att fler äntligen ska få packa upp den där flyttkartongen – det är en ödesfråga som påverkar hela samhällets utveckling.

Tyvärr byggs det färre lägenheter än på länge, trots att Sverige växer snabbt. Bostadsbristen har blivit värre och värre för varje år under den borgerliga regeringens tid vid makten. Det är dags att ändra på det. Vi vill göra det enklare att bygga och investera i fler hyresrätter. Fler nybyggda bostäder skapar fler jobb och investeringar i ekonomin. Men framför allt leder det till att fler får ett eget hem.

Läs om våra ståndpunkter i övriga frågor!

Dags för bra välfärd. För alla.

Vi tänker kanske inte på det så ofta men förr eller senare behövs den. Vårdcentralen, sjukhuset, äldreboendet är alla pusselbitar i den försäkring vi tillsammans är med och betalar för.

Men fler och fler upplever att de inte längre kan lita på att välfärden finns där när livet kräver det. Revorna i välfärdens väv har blivit allt större.

Det är dags att ändra på det. Vinnarna på välfärden ska inte vara riskkapitalister. Välfärden ska i huvudsak vara offentligt finansierad och finnas till för alla.

Läs om våra ståndpunkter i övriga frågor!