Uttalande inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011

Uttalande inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011

25 Mar 2011 09:53

SSU känner stort ansvar för partiets eftervalsdebatt då vi var med och tog initiativet direkt efter katastrofvalet. Kongressen kan utgöra en startpunkt för vårt parti, med nytt ledarskap och ett slagkraftigt reformprogram. Låt inte den chansen gå oss förbi.

Vårt politiska mål är full sysselsättning, hållbar tillväxt och rättvis fördelning. Jobbpolitiken ska klara av att genera nya jobb. Det räcker inte att med en dåres envishet tala om ”jobben, jobben, jobben”. Sverige ska bryta arbetslösheten. Det handlar bland annat om investeringar i gröna jobb och satsningar i infrastruktur. Genom utbildningsgarantier där alla ges möjligheter till god utbildning och mer resurser till strategisk forskning och utveckling. En dynamisk arbetsmarknad kräver välutbildade medborgare. Vi ska konkurrera med hög utbildning och sätter det mot lägre löner.

Vi måste förmå att bryta ojämlikheten. Det finns spännande exempel på innovativ politik. Vi vill att kongressen tar ställning för sociala investeringar som ett konkret sätt att bryta ojämlikheten. Det kan handla om att kunna satsa på familjecenter och andra verksamheter som kan ge barn en tryggare och bättre uppväxt som idag inte kan genomföras på grund av att investeringskostnaderna är för höga.

Sveriges unga behöver fler möjligheter till bra bostäder. Vi vill genomföra en miljardsatsning för bostadsbyggande och satsningar för grön omställning. Vi menar att detta skapar jobb, kan ge unga framtidstro och är grunden för en dynamisk arbetsmarknad.

Socialdemokratin ska tillsammans med elever och lärare forma världens bästa skola – med tydliga och rätt uppställda mål. Vi ska skapa en sammanhållen skola fri från andra intressen än att ge varje elev bästa möjliga utbildning kan inte bara skapa grund för jämlikhet i samhället. Vi menar att en sammanhållen skola är att inte privatisera enskildas problem. Varje elev ska ges rätt att sättas i centrum, ingen ska lämnas efter. Utbildningens mål ska vara att möta varje elev på den enskildes nivå och ge verktyg att klara kunskapsmålen så bra som möjligt. Skolans roll att bryta ojämlikhet ska återupprättas. Vi behöver ett nytt program för skolan, det bör innehålla ett nytt resursfördelningssystem istället för skolpengen, skarpare förslag gällande skoletableringar med vetorätt för kommunerna, en lärarsatsning för att stärka lärarnas utbildningsnivå, tydligare krav på rektorernas delaktighet i undervisningen och en tuffare skolinspektion samt en särskild satsning för de elever som inte klarar gymnasiet.

Det finns ett förtroendegap kring vad Socialdemokraterna säger och handlandet när vi har haft makten. SSU vill att partiet ställer tydligare krav på tydligt agerande där vi har makten, ett exempel är att alla Socialdemokratiskt styrda kommuner ska ha nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.

SSU vill se ett nytt ledarskap i Socialdemokratin. Fler måste få möjlighet att vara med och leda partiet framåt. Det nya ledarskapet måste få tydligt mandat för att kunna leda partiet till valseger 2014 och 2018. SSU delar också uppfattningen om att partistyrelse och VU ska minskas. Vi menar att flera yngre kan ta plats. För partiet är det nödvändigt att klara en generationsväxling så snart det är möjligt. Vi behöver införa tidsbegränsning för uppdrag och uppdragsrotation för att få in fler nya i parlamenten.

Ledarskapet, sättet vi organiserar oss och politiken hör samman. Kongressen behöver därför ta ställning till såväl politiken och organisationen som partiledarval och VU- och PS-val.

SSU kräver av partikongressen

En socialdemokratisk politik för full sysselsättning. Vi vill se ett miljardprogram för fler bostäder, satsningar på infrastruktur och omställning mot till klimatsmarta lösningar och mer resurser till forskning och utveckling.

Kongressen behöver ta ställning för sociala investeringar för att bryta ojämlikheten.

Socialdemokratin ska tillsammans med elever och lärare forma världens bästa skola. Kongressen behöver ta ställning för ett nytt resursfördelningsprogram, för veto till kommunerna vid skoletableringar, för extra satsningar till dem som inte klarar skolan och en lärarsatsning och en tuffare skolinspektion,

SSU vill se ett nytt ledarskap i Socialdemokraterna. VU måste ställa sina platser till förfogande. Kongressen behöver också ta ställning för tidsbegränsning för uppdrag.