Utskott & Nätverk

Utskott & Nätverk

2 Jun 2015 15:33

SSU Stockholms utskott och nätverk

Internationella utskottet

Internationella utskottet är utskottet för dig som brinner för internationell solidaritet. Här diskuteras utrikespolitiska frågor och SSU Stockholms samarbeten med systerorganisationer runt om i världen.
Kontakt: larabadinson98@gmail.com

Separatistiskt nätverk för rasifierade

SSU Stockholms nätverk för rasifierade är ett separatistiskt rum utifrån att människor som rasifieras i ett samhälle där vitheten är norm – ska kunna samtala i fred.
Att SSU Stockholms nätverk ska vara ett tryggt rum är något vi värdesätter högt.

Att engagera sig separatistiskt är något som rättighetsrörelser gjort i alla tider för att skapa utrymme för att lyfta diskriminering eller organisera sig. Till exempel finns separatism för kvinnoförbund, nätverk och tjejjourer.
Det är viktigt att låta människor själva definiera sig. För de som definierar sig som vita finns det många andra sätt att engagera sig och förändra.

Kontakt: mariam.asghari98@hotmail.com

Café Socialism

Café Socialism är SSU Stockholms alldeles egna debatt och seminarieforum. Café socialism organiserar intressanta och lärorika föreläsningar om allt från antirasism till global hälsa och kommer åter igen att dra igång till hösten.
För frågor om hur du är med och sätter din prägel på Café Socialism. kontakta Lallo Darbo lallodarbo@gmail.com

Gilla Café Socialism på facebook för uppdateringar om kommande events.

Antirasistiska utskottet:

Brinner du för antirasism? Nu har Antirasismen äntligen fått ett eget utskott i SSU Stockholm som syftar till att sätta de antirasistiska frågorna högst upp på dagordningen. I utskottet behandlas antirasistiska frågor som rör SSU Stockholms antirasistiska värdegrund. Här diskuteras aktuella politiska frågor samt vilka verktyg och strategier vi kan använda i vår kamp mot rasismen.
Vill du engagera dig i det antirasistiska utskottet? Välkommen att kontakta utskottets samordnade Mariam Asghari, mariam.asghari98@hotmail.com

Tjejnätverket

Tjejnätverket är ett forum för alla som definierar sig som tjejer att nätverka och stärka sin politiska aktivism och engagemang.
Ansvarig: elin.lynga@gmail.com

Fackliga utskottet

Fackliga utskottets främsta uppgift är att främja relationen mellan SSU och facket. Hit är du som brinner för fackliga frågor välkommen.
Ansvarig: viktor.klubb111@gmail.com

Repskottet

Repskottet syftar till att alla medlemmar som är förtroendevalda i sin klubb deltar på möten inför Arbetarekoommunens representantskap och aktuella politiska samt organisatoriska frågor som rör Stockholms Arbetarekommun.
Frågor? kontakta sebastian.panzar@stockholm.ssu.se

Har du frågor?

Varmt välkommen att maila stockholm@ssu.se