Uppdrag: Utvärdering av Frihet, SSU:s digitala medieplattform

Uppdrag: Utvärdering av Frihet, SSU:s digitala medieplattform

14 Jul 2019 21:17

BAKGRUND
SSU:s digitala medieplattform Frihet lanserades i april 2018.
Syftet med plattformen är att vara en plattform för idédebatt, kontinuerlig kontakt med våra medlemmar. Frihet ska också bidra till en fri, fördjupande och bred idédebatt i samhället som når unga generellt. Uppdraget är alltså både internt och externt.
Frihet ska vara en samhällspolitisk medieplattform för unga. En plattform som tar ställning.

UPPDRAG ÖVERSYN OCH UTVÄRDERING
• Hur förhåller sig Frihet till tänkbara konkurrenter/jämförbara kanaler? Vilka ska Frihet mäta sig mot? Finns det både interna och externa aktörer att mäta sig gentemot?
• Når Frihet sina mål kopplat till varumärkesplattformen?
• Vilka når Frihet? Ålder, Internt/externt, kön, land/stad?
• SSU får från kongressen 2019 nya övergripande mål. Hur bidrar Frihets arbete till att nå dessa? Bör Frihet justera något i sitt upplägg för att bättre bidra till måluppfyllelse.
• Hur bör Frihet organiseras för att nå sina mål? Hur påverkas SSU:s kommunikationsenhet?
• Fler frågor som bestäms i samråd mellan SSU och utvärderaren.

TIDSPLAN
Förslag på upplägg och arvode ska vara SSU tillhanda senast 8 augusti och urval och val av utvärderare bör vara klart till 16 augusti.

Utvärderingen behöver vara klar 25 september, delrapport sker 15 september. Utvärderingen ska presenteras för SSU:s förbundsstyrelse 18 oktober.

Anbud skickas till eleonore.eriksson@ssu.se.

UTVÄRDERINGEN SKA INNEHÅLLA
• Ett en skriftlig rapport där ovanstående frågor besvaras.
• Peka ut ett eller flera möjliga sätt att organisera verksamheterna för att nå största möjliga måluppfyllelse och ev. förändringar som behöver ske
kopplat till det.