Tobias Gerdås ny på kommunikation

Tobias Gerdås ny på kommunikation

15 Jan 2008 10:34

Gerdås ska arbeta med frågor rörande den långsiktiga utvecklingen av SSUs politiska kommunikation centralt och lokalt, utveckling av den interna kommunikationen samt insatser vid större politiska arrangemang. Anställningen av Gerdås innebär att SSUs politiska enhet nu är fulltalig.

– Det känns fantastiskt kul att få möjligheten att, tillsammans med andra, utveckla och stärka SSU. Vi är på rätt väg organisatoriskt och politiskt. Jag hoppas att SSU framöver kan utvecklas till att bli Sveriges ledande motståndskraft mot den sittande högerregeringen. Säger Tobias Gerdås

Tobias Gerdås nås på, 0735-30 07 49 samt tobias.gerdas@ssu.se