Tidigare SSU-ordförande kämpar för Västsaharas frihet i Europaparlamentet

Tidigare SSU-ordförande kämpar för Västsaharas frihet i Europaparlamentet

15 May 2017 10:38

Jytte Guteland är den före detta SSU-ordföranden som sedan år 2014 befinner sig i Europaparlamentets korridorer och sätter de socialdemokratiska värdena på agendan. Ett sådant värde, som är extra angeläget för oss i Västsaharagruppen, är strävan för Västsaharas självständighet. Därför blev vi också extra glada när vi den 4 april fick veta att Jytte blivit enhälligt vald till ordförande i Europaparlamentets intergrupp för frågor rörande just detta område, och att vi lyckades få in en intervju i hennes späckade schema där Jytte delade med sig av sin syn på det framtida arbetet i intergruppen.

Vilka förväntningar har du på arbetet i intergruppen för Västsahara? 
Jag förväntar mig att vi ska vara pådrivande för att EU i sina relationer med Västsahara och Marocko driver på för en politisk lösning där ockupationen upphör och vi får ett fritt Västsahara. I det arbetet har Europaparlamentet i nuläget framförallt inflytande över frågor som rör handelspolitik och ekonomiska relationer. I december förra året utfärdade EU-domstolen en dom som underkände vissa av EU:s nuvarande handelsförbindelser med Marocko där man handlar med varor från Västsahara. I domen står det bland annat att EU inte kan sluta avtal med Marocko om handel med resurser från det ockuperade Västsahara, eftersom det inte är del av Marockos territorium. Handelspreferenser som ges under frihandelsavtalet för fiske- och jordbruksprodukter och inom ramen för associeringsavtalet med Marocko kan alltså inte gälla för varor som kommer från Västsahara. Domen bekräftar även att oavsett om ett avtal tros gynna eller missgynna Västsahara, så krävs det västsahariska folkets samtycke för att sluta det. Det räcker inte med samtycke endast från de marockanska bosättare som i dag främst befolkar Västsahara. Mitt främsta syfte med intergruppens arbete är just nu att EU ska arbeta för att implementera domen från EU-domstolen och därmed erkänna västsahariernas rätt att bestämma om sina egna naturresurser.

Vad anser du är det viktigaste att fokusera på i denna fråga?
Jag anser att det beror på vilken arena man arbetar inom. För oss i Europaparlamentet är de ekonomiska relationerna med Marocko de mest avgörande för hur vi kan påverka Västsaharas framtid. Den som däremot arbetar i en organisation som vill främja en rättvis politik kan ju lika gärna välja att fokusera på Västsaharas rätt till frihet från ockupation eller vikten av att FN genom fredsstyrkan MINURSO äntligen får till stånd en folkomröstning om självständighet samt att den i likhet med andra fredsstyrkor ges mandat att övervaka situationen för mänskliga rättigheter.

Vilket är Europaparlamentets ansvar när det gäller ockuperingen av Västsahara och hur planeras frågan att drivas fortsättningsvis?
EU:s institutioner har ansvar att upprätthålla internationell rätt och respekt för mänskliga rättigheter i sina relationer med omvärlden. Jag anser därför att Europaparlamentet har ett stort ansvar att inte ekonomiskt gynna en ockupation av Västsahara, genom att fortsätta handla exempelvis med konflikttomater från ockuperad mark.

-Projektgruppen för SSU:s Västsaharaprojekt