vägen till fred

10 Aug 2011

Läs SSU:s nya bok om Palestina online

SSU:s avgående förbundsledning släppte under SSU-kongressen en bok om SSU:s engagemang för fred i Mellanöstern mellan Israel och Palestina. Boken heter ”Vägen till fred” och är ett sätt att föra vidare SSU:s engagemang i frågan till nästa generation SSU:are.

Läs mer