skola

25 Mar 2011

Skolpolitiken behöver skifta fokus

Skolfrågan kan vara starten på den förändringsprocess som Socialdemokraterna är i behov av för att formulera en ny politik. Om detta skriver SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland i Göteborgs Posten (Skolpolitiken behöver skifta fokus) och vill se ett nytt fokus i skolfrågan. Ett nytt fokus behövs för att skapa en jämlik och kvalitativ skola för alla elever. SSU uppmanar också Socialdemokraterna att lyfta skolfrågan på kongressen.

Läs mer