muf

20 Apr 2010

Fullsatt debatt i Linköping

Jytte Guteland, SSU, och Niklas Wykman, MUF, debatterade i dag inför en fullsatt hörsal på Linköpings universitet. Debatten handlade till största delen om jobben. När de två debattörerna formulerade sina idéer om hur politiken skall komma till rätta med att var fjärde ung är arbetslös blev skiljelinjerna tydliga. Wykman återkom till skattesänkningar och Guteland till investeringar i den unga generationen genom satsningar på välfärdsjobb och utbildningsplatser.


Läs mer