jämställdhet

16 Dec 2010

SSU kräver upprättelse för kvinnliga forskare

Rapporten från delegationen för jämställdhet i högskolan, som redovisades i veckan, visar på stora brister. Toppkvalificerade kvinnliga forskare har sorteras bort till förmån för manliga forskare i miljardsatsningen på starka forskningsmiljöer i det så kallade ”excellensprogrammet”. Kvinnor som utgör 20–30 procent av forskarna inom medicin och naturvetenskap har endast fått 12,7 procent av excellensmedlen inom dessa områden. SSU delar den slutsats som rapporten visar att de senaste 10 årens forskningspolitik har varit ett bakslag för jämställdheten som tidigare uppnåtts under de senaste 20 åren. SSU kräver att de kvinnliga forskarna får upprättelse och att de stiftelser som misslyckats att fördela medlen rättvist tas i örat av forskningsministern. När vd för Stiftelsen för strategisk forskning Lars Rask säger att kvinnor inte vill leda stora projekt är det något som är riktigt snett i jämställdhetssynen.

Läs mer