2011

14 Mar 2011

Kongress 2011

Du kan se videoupptagning från kongressen på ABF Live. Rapporteringen från kongressen sköttes av Frihet. [issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=FFFFFF showflipbtn=true documentid=110621123302-8c8b4f9401dd47df87f95184b122d9b3...
Läs mer
7 Mar 2011

Delta i SSU:s arrangemang på Internationella kvinnodagen 2011

Internationella kvinnodagen är en nu 101-årig tradition, instiftad av Socialistinternationalen på initiativ av den ryska socialisten Clara Zetkin under ett möte på Folkets Hus i Köpenhamn 1910. Syftet med dagen skulle vara att främja kampen för kvinnors rösträtt och att uppmärksamma kvinnorörelsen. Vilket datum den Internationella kvinnodagen skulle infalla på fastslogs inte under mötet, men redan några år senare började demonstrationer hållas 8 mars och traditionen har bevarats genom demonstrationer världen över just detta datum. SSU deltar i uppmärksammandet av Internationella kvinnodagen med demonstrationer och andra aktiviteter över hela landet.

Läs mer