Studier

Studier

6 Jul 2015 14:21

Studier är det viktigaste vapen arbetarrörelsen har att tillgå i kampen för ett socialistiskt och feministiskt samhälle. Genom våra studier får vi kunskap om och förståelse för det samhälle vi lever och verkar i, men också verktyg och strategier för att påverka och förändra det. Studierna ger oss möjlighet till att själva forma våra tankar om vad vi vill kämpa för och vilket samhälle vi vill leva i. SSU:s grundkurser är uppdelade i fyra delar. Om du vill gå en kurs kan du kontakta SSU Stockholms studieledare daniel.vencu@stockholm.ssu.se

SSU-ettan
SSU-ettan syftar till att ge den nya medlemmen kunskap som leder till att denne kan förklara och motivera sitt politiska ställningstagande. Den nye medlemmen ska också förstå klubbens möjligheter som verklighetsförändrande verktyg, veta varför vår rörelse existerar idag och vilken roll den spelat. SSU-ettan syftar även till att den nya medlemmen ska få en SSU-identitet och förstå de grundläggande tankarna bakom den strukturella rasismen och patriarkatet, samt våra motstrategier antirasism och feminism. För fackliga medlemmar motsvarar “Facket och samhället” SSU-ettan.
Den består av passen:

– Organisation och påverkan
– Verklighetsförändrande arbete
– Socialdemokratisk ideologi
– Feminism
– Antirasism
– Arbetarrörelsens historia
– Vad tycker SSU?
– Sånger och samkväm
– Fackligt

SSU-tvåan
SSU-tvåan syftar till att ge deltagarna en historisk grund att stå på inför vidare självstudier. Deltagarna ska även få en inblick i den övriga arbetarrörelsen, och se möjligheterna som hela vår rörelse ger att påverka. Krav för att gå SSU-tvåan är att man har gått SSU-ettan eller Fackets grunder.
Den består av passen:

– Arbetarrörelsens historia II
– Socialdemokratins idéutveckling
– Verklighetsförändrande arbete
– Härskartekniker
– Feminism
– Antirasism
– Internationell solidaritet
– Sånger och samkväm

SSU-trean
Kursen syftar till att ge deltagarna en stark ideologisk grund att stå på inför vidare studier. Det är viktigt att inse att vi inte hinner gå igenom alla politiska ideologier under en helg, varför kursen är upplagd så att den ger deltagarna inblick i ideologiernas centrala tankegångar. Det viktigaste är att deltagarna får en förståelse för vilken roll de olika ideologierna spelar, och har verktygen att gå vidare och skaffa sig ytterligare kunskaper själva. Krav för att gå SSU-trean är att ha gått SSU-ettan och SSU-tvåan eller Fackets grunder samt Facket och Samhället.
Den består av passen:

– Marxismen
– Övriga socialistiska vänsteridéinriktningar
– Feminismpass
– Borgerliga ideologier
– Riksdagspartiernas ideologier
– Sånger och samkväm

SSU-fyran
Detta är distriktets i nuläget sista grundkurs. Då kursen är relativt ny är dess innehåll relativt spretigt, och går som handledare att påverka mycket. Dock är det bra att tänka på att de pass som hålls på denna nivå bör fungera som fortsättningar på de pass som finns under de tidigare kurserna.
Den består av passen:

– Marxistisk idéutveckling
– Klimat & miljöpolitik
– Politiskt skrivande och retorik
– Socialistisk kulturpolitik
– Fackligpolitisk samverkan
– Feminism och antirasism i praktiken
– Egenvalt politiskt pass

Krets- och klubbledarkurs
– Krets- och klubbarbete
– Ledarskap
– Mötesteknik
– Mediahantering
– Funktionsutbildning