SSU:s krav till S-kongressen 2017

SSU:s krav till S-kongressen 2017

17 Mar 2017 12:10

Socialdemokraterna måste ge ett elevlöfte
Dagens utbildningssystem hindrar unga från att nå sin fulla potential och förstärker ojämlikheten. Det drabbar enskilda elever och är farligt för sammanhållningen i Sverige. Det är dags att Socialdemokraternas kongress fattar historiska beslut om att förändra de systemfel som i flera decennier gett elever olika chanser att lyckas. Det är dags att alla elever får lika chans i skolan och i sitt framtida arbetsliv. SSU vill att Socialdemokraterna ger alla elever ett löfte om att stå på deras sida. För att ställa sig på elevernas sida behöver Socialdemokraterna göra upp med systemfelen i det svenska utbildningssystemet.

SSU:s elevlöfte

Ge alla elever samma chans att lyckas.
Skolan är segregerad och ojämlik. Elever får inte samma chans. Det vill SSU ändra på. Vi vill göra om skolvalet, ge mer pengar till skolan och fördela pengarna efter behov.

Stoppa den psykiska ohälsan.
Stressen och pressen i skolan ökar den psykiska ohälsan. Därför vill SSU införa psykiska hälsokontroller och göra det lättare att få tid hos skolkuratorn.

Se till att arbetslivet blir tryggt för alla unga.
Valen gör när du är tonåring ska inte avgöra hela din framtid. SSU vill att alla unga ska kunna utvecklas och byta bana genom hela arbetslivet. Det är trygghet på riktigt.

SSU:s tiopunktsprogram för göra upp med systemfelen i utbildningssystemet

• Den övergripande principen för urval till grundskolan ska vara att varje skola har en blandad elevsammansättning.
• Urvalsprinciperna och ansökningsförfarandet ska vara samma för kommunala och fristående skolor.
• Sätta en lägstanivå för hur många nyanlända elever varje skola ska ta ansvar för.
• Stärka den statliga styrningen av hur skolans resurser fördelas och förändra finansieringen av
skolan så att elevernas behov står i centrum.
• Öka de generella statsbidragen till kommunerna kommande mandatperiod.
• Införa ett maxtak i elevhälsan om 300 elever per skolkurator
• Obligatoriska psykiska hälsokontroller införs
• Ett nytt ersättningssystem tas fram för utbildning som är relevant för arbetsmarknaden där
ersättningen för omställning har samma omfattning som arbetslöshetsförsäkringen
• Högskola och universitet ges ett omställningsuppdrag som går ut på att de i ett separat system
med separat finansiering ansvarar för de kurser, program och utbildningar som ger rätt till
omställningsersättning.
• Ett valideringssystem för att ersätta arbetslivserfarenhet till formell kompetens tas fram.