SSU vill ha ett nytt ungt ledarskap för Socialdemokraterna

SSU vill ha ett nytt ungt ledarskap för Socialdemokraterna

31 Jan 2011 09:03

SSU-förbundets partiledarkriterier till valberedningen:

Engagemanget och bakgrunden

 • SSU vill att partiledaren som väljs ska ha stöd i partiet och förmåga att samla partiet, ombudsmännen ska dock inte avgöra utan partiorganisationen.
 • Vi vill se en kandidat som redan innan kongressen visar upp sig och visar vart denne vill med partiet. Partiledaren ska ha en klar politisk linje – och därmed kunna tvinga motkandidater att bekänna sina politiska ståndpunkter.
 • En partiledare som är kommunikativ för vår politik och klarar att vinna val.
 • Engagerad. Vi behöver inte bara en samlande kraft, utan också någon med egen drivkraft.
 • Viktigt med rörelsebakgrund.

Jämställt ledarskap

 • Partiledaren kan med fördel vara kvinna.
 • Viktigt att partiledaren är feminist.
 • Vi vill se ett jämställt ledarskap. Partiordförande och partisekreterare kan inte båda vara män.

Gärna yngre

 • Vi vill gärna se en yngre partiledare denna gång.
 • SSU vill se fler nya i VU. Vi vill inte ha “business as usual”, utan vill se ett nytt lag med fler yngre och nya äldre i VU.

Vi vill inte ha

 • En blek och intetsägande person som ingen har någon åsikt om och därför inte upprör någon.

Inte nödvändigt

 • Det är inte nödvändigt att partiledaren inledningsvis sitter i riksdagen.

Önskelista

 • Vi vill att valberedningen ska presentera tre kandidater som tydligt kommunicerar sin politiska agenda.

Kriterierna skickades in till valberedningen i onsdags kväll efter ett sent möte med SSU:s förbundstyrelse då SSU fått ytterligare två dygn på sig att skicka in sina kriterier till valberedningen.