SSU växte med 3 000 medlemmar 2010!

SSU växte med 3 000 medlemmar 2010!

2 Feb 2011 17:08

Enbart var fjärde medlem inskickad till Ungdomsstyrelsen

Det var i går som Ungdomsstyrelsen publicerade sin redovisning för hur stödet till diverse ideella krafter är fördelat. Det handlar om statsbidrag som ska ge unga, hbt-personer och andra grupper en möjlighet att organisera sig. I redovisningen framgår de olika organisationernas storlek, och där redovisas att SSU tagit emot stöd för drygt 2 000 av våra medlemmar (alla som anses vara bidragsberättigade) – utöver dessa har SSU ytterligare nästan 7 000 medlemmar.

– Vi växer över hela landet och vi växer framförallt bland 18–19-åringar. Vi gjorde en stark valrörelse på landets gymnasieskolor så i höstens statsbidragsansökan kommer vi att öka dramatiskt. Just nu har SSU 8 800 medlemmar, fortsätter Mattias Vepsä.

Anpassning till Ungdomsstyrelsens regelverk

Anledningen till att inte alla medlemmar skickats in som underlag för Ungdomsstyrelsens statsbidrag har med styrelsens regelverk att göra. Reglerna menar nämligen att vi inte får räkna med medlemmar som bidragsgrundande om de är aktiva på annan nivå än i lokalavdelningen – klubbar och kommuner räknas, men inte distrikt (detta även om ingen annan verksamhet finns i respektive medlems närhet). Dessutom har vi inte kunnat räkna medlemmar som bidragsgrundande så länge vi inte tillräckligt väl kunnat styrka  att deras lokalavdelning är aktiv.

Tidigare har det varit diskussioner mellan bland annat SSU och Ungdomsstyrelsen om detta, men för anpassa oss till Ungdomsstyrelsens regelverk har vi alltså redan från början valt att inte skicka in det totala antalet medlemmar. Detta medför således att det medlemsantal som SSU skickat in som bidragsgrundande skiljer sig markant från den siffra som gäller om man ser till antalet betalande medlemmar i vårt medlemsregister.