SSU stödjer djurens vittnen

SSU stödjer djurens vittnen

16 Jun 2011 14:46

92 av dessa grisfarmer, varav Blackstaby var en, anmäldes för brott mot djurskyddslagen. Fallet lades ner i oktober 2010 trots att djurskyddsbrotten på Blackstaby bekräftades av både Länsstyrelsen och Veterinärförbundet. Nu står istället de två djurrättsaktivister som vittnade åtalade för olaga intrång och ägaren till Blackstaby, f.d. ordföranden i Swedish Meats AB, har krävt dem på en miljon kronor i skadestånd (vilket senaste veckorna riktats till Djurrättsalliansen i en separat process snarare än direkt till de två djurrättsaktivisterna). SSU vill visa sitt stöd för de åtalade vittnena, som gjort stora insatser för att uppmärksamma det fruktansvärda lidande som svenska grisar utsätts för under uppfödningen. Ett lidande som dessutom bryter mot djurskyddslagen.

– Att de som gör vinst på djurs lidande än en gång går fria samtidigt som de som vågar vittna om detta lidande ställs till svars visar att världen är upp och ner, säger Kristin Linderoth, ansvarig för djurskyddsfrågor i SSU:s förbundsstyrelse. Modiga människor som vågar avslöja missförhållanden i samhället är oerhört viktiga för demokratin och har ofta en avgörande betydelse för att väcka debatt i nertystade politiska frågor. Jag vill därför uppmana SSU:s medlemmar att visa sitt stöd för de åtalade vittnena genom att bidra till den insamling som syftar till att täcka deras eventuella skadeståndskostnader. Man kan skänka ur egen ficka eller kanske ordna en insamling i sin SSU-klubb, avslutar Linderoth.

Pengar till insamlingen sätts in på plusgiro: 42 54 11- 6. Eventuellt överskott av de pengar som kommer in går till Djurrättsalliansens arbete. Läs mer om grisarnas situation, de åtalade vittnena och insamlingen.

 

Foto: Djurrättsalliansen (Ett liv som gris)