SSU släpper rapporten “Tolv steg mot ett Sverige utan rasism”

SSU släpper rapporten “Tolv steg mot ett Sverige utan rasism”

28 Aug 2014 13:38

Idag släpper SSU rapporten ”Tolv steg mot ett Sverige utan rasism”, med tolv förslag för att komma åt den strukturella rasismen i Sverige. I rapporten konstateras att rasism är en strukturell maktordning, att högerpolitik inte kan vara antirasistisk och att det inte går att komma åt rasismen utan en analys av samhällets ekonomiska strukturer.

Om du håller med, signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige här.

Tolv antirasistiska reformer
I rapporten presenteras tolv antirasistiska reformer för att bryta den strukturella rasismen inom områdena arbete, skola, bostad och välfärd. Målet är att en socialdemokratiskt ledd regering ska genomföra flertalet av reformerna.
– Rapporten är inte heltäckande men vi presenterar några av de pusselbitarna som krävs för att minska rasismen i Sverige, säger Gabriel Wikström.

Antirasism i valrörelsen
Genom att släppa rapporten nu hoppas SSU att antirasismen lyfts fram tydligare i resterande valrörelse.
– Vi behöver prata om antirasism i valrörelsen – inte minst är det en fråga som engagerar och är viktig för såväl unga som för hela samhället. Jag menar att en socialdemokratisk ledd regering med skarpa antirasistiska förslag är den bästa garanten för ett antirasistisk Sverige, avslutar Gabriel Wikström.

Om rapporten
I rapporten ”Tolv steg mot ett Sverige utan rasism” presenteras tolv reformer inom områdena jobb, skola, bostad och välfärd. Rapporten finns här.