SSU kommenterar Socialdemokraternas besked om migrationspolitiken

SSU kommenterar Socialdemokraternas besked om migrationspolitiken

4 May 2018 16:23

Idag presenterade Socialdemokraterna sin migrationspolitik för nästkommande mandatperiod. Vi välkomnar delar av förslagen, men är också kritiska.

SSU står upp för asylrätten och kräver en EU-gemensam migrationspolitik. Med ett solidariskt flyktingmottagande inom EU skulle fler människor få sin asyl prövad snabbare och inte behöva spendera år i ovisshet. Vi tycker det är bra att Socialdemokraterna drivit på detta mot de andra EU-länderna, men vi vill se hårdare sanktioner mot de länder som fortsatt väljer att inte sitt ansvar.

För oss är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Istället för ett solidariskt och gemensamt åtagande har ett fåtal länder, däribland Sverige, tagit ett oproportionerligt stort ansvar under de senaste åren. Det är ohållbart.

Sverige ska inte ta emot fler människor än vi kan erbjuda en bra integration. Socialdemokraterna ska driva en humanistisk och realistisk migrationspolitik. Men för att förenkla integrationen bör permanenta uppehållstillstånd bli huvudregel och rätt till familjeåterförening förbättras.

SSU kräver även att alla barn och unga som bor i Sverige garanteras rätten till skolgång. Det slås fast i barnkonventionen och är en rättighet som vi inte får kompromissa med.