Solidaritet med Gaza – våldet måste upphöra

Solidaritet med Gaza – våldet måste upphöra

13 Jul 2014 10:22

Nu har över 150 palestinier dödats efter Israels flygbombningar på Gazaremsan. Enligt FN är 77 procent av de dödade civila och en stor del av dem barn. Omkring 500 projektiler från Gaza har träffat Israel, men där har inga människor dödats ännu. Enligt uppgifter förbereder Israel nu en markinvasion på Gazaremsan.

Gaza är ett av världen mest tätbefolkade områden, 1,8 miljoner människor lever på en yta lika stor som en fjärdedel av Öland. På grund av Israels blockad mot Gaza är gränserna helt stängda, människor har ingen stans att fly och förnödenheter kommer inte in. Att bomba civila är, liksom att skjuta raketer mot civila mål i Israel, ett brott mot folkrätten. Men varken Israels bombningar eller blockaden av Gaza är isolerade händelser. Det är decennier av israelisk ockupation av Palestina som är den bakomliggande orsaken.

Israels bombningar av Gaza och raketbeskjutning mot civila i Israel måste omedelbart upphöra, blockaden av Gaza hävas och Israels ockupation av Palestina avslutas. Sveriges regering måste använda sina kanaler för att få stopp på våldet. Om Israel fortsatt är ointresserade av fred krävs åtgärder såsom bojkott, deinvesteringar och sanktioner, mot de illegala bosättningarna, tills dess att Israels ockupation av Palestina upphör.