Sök till SSU:s Palestinaprojekt 2019!

Sök till SSU:s Palestinaprojekt 2019!

19 Feb 2019 13:22

SSU har sedan länge bedrivit projekt i Palestina. Vårt gemensamma projekt med Fatah Youth har haft olika fokus genom åren med allt från interndemokrati, kampanjutbildningar och att stärka kvinnors roll i ledande positionerna. Under 2019 kommer SSU tillsammans med Fatah Youth att ordna politiska utbildningar med fokus på olika ämnen så som socialdemokrati, feminism och ledarskap. SSU:s långsiktiga syfte med det nära samarbetet och projektet är att stärka organisationen till att bli en demokratisk kraft mot ockupationen.

SSU har även ett samarbete med våra israeliska systerorganisationer Young Meretz och Labour Youth. SSU fungerar ofta som en brygga mellan organisationerna och möjliggör dialog. Samarbetet med båda parter är en viktig förutsättning för fred och en tvåstatslösning.

Som projektmedlem är du med och planerar, utför och utvärderar projektet tillsammans med den internationella kommittén i förbundsstyrelsen och Fatah Youth. Det är ett spännande tillfälle att arbeta nära Palestinafrågan och utveckla SSU:s viktiga projekt.

Som projektaktiv förväntas du:
• Ha ett starkt engagemang i Palestinafrågan.
• Kunna lägga ca 3 veckor under ett år på projektet (resor, besök av systerorganisationer samt planeringsmöten i Sverige).
• Vara en god ambassadör för SSU i andra länder.
• Hålla en kontinuerlig kontakt med systerorganisationen i det andra landet
• Skriva kontinuerliga inlägg till den internationella bloggen om händelseutvecklingen i det berörda landet.
• Delta på planeringsträffarna i Sverige
• Delta aktivt under alla faser i projektet– planering, genomförande och utvärdering.
• Föreläsa i minst två distrikt per år om den politiska situationen i landet

Verkar det här intressant för dig och du är över 18 år?
Ansök då här genom att skriva en motivering om varför just du vill vara en del av projektgruppen.

Sista ansökningsdag är den 18 mars.

Vid frågor kontakta SSU-förbundets internationella sekreterare rebecca.abrahamsson@ssu.se