Socialdemokratin är i kris

Socialdemokratin är i kris

21 Mar 2019 14:02

Val efter val tappar vi väljare och våra medlemmar dör ut, utan tillräcklig återväxt. Samtidigt tycker färre och färre, särskilt unga, att det inte finns någon poäng i att engagera sig i politiskt – det spelar ändå ingen roll. Därför behöver S bli tydligare ideologiskt, respektera sina kongressbeslut och ge fler möjlighet till ett värdefullt medlemskap.

På Socialdemokraternas kongress presenterar SSU förslag på hur vi kan lösa partiets kris, och få fler att vilja vara med.

Ta fram ett idépolitiskt program
Vår partiorganisation måste i större utsträckning utveckla socialdemokratisk politik, bortom regeringens propositioner och överenskommelser. När vi har ett Januariavtal och S tvingas driva igenom politik som inte är vår egen blir det särskilt viktigt att vi kan berätta vad vi egentligen står för. Att få diskutera politik är också den viktigaste anledningen till att folk vill vara medlem i Socialdemokraterna. Därför vill SSU att kongressen beställer ett idépolitiskt program till kongressen 2023 som hela landet är med och tar fram. En grupp fri från partistyrelsen och finansdepartementet bör tillsättas för att fram och besvara frågeställningar som stärker socialdemokratin in i 30-talet, men även som aktiverar s-föreningarna och partidistrikten.

Bindande mål om 25% under 35 år
Socialdemokraterna har haft som mål att 25% av valbara kandidater ska vara under 35 år. Det är dock uppenbart efter årets valrörelse att många partidistrikt inte lyckats leverera på listorna och endast 11 % av våra riksdagsledamöter är 35 år eller yngre.. Precis som Socialdemokraterna hotat med lagstiftning när bolagsstyrelser inte lyckats nå upp till jämställda mål, är det dags för partiet internt att sätta upp bindande mål för att säkra upp partiets föryngring och återväxt att framtida ledare.

Stärk valberedningarna
Valberedningar är det bästa som finns när de gör ett bra jobb. Vi behöver stärka kompetensen kring deras arbete. Det behöver arbetas fram tydliga arbetsordningar och instruktioner nationellt som distrikten och kommunerna ska följa. Däri bör det ingå att varje valberedning som inte följer partiets riktlinjer om representation ska vara tvungna att motivera detta. SSU vill också sprida uppdragen för att få in nytt blod i politiken och ge varje individ möjlighet att nå full potential på sin post, något som är svårt om du sitter på fem olika uppdrag.

Omställningsprogram för heltidspolitiker
Det är ett problem att många av de som har politiken som inkomst saknar möjligheter att gå vidare. När de som förtjänstfullt slitit i partiets tjänst inte längre är rätt person för jobbet ska det finnas möjlighet att få vidare. Det kan handla om att de erfarenheterna som individer har inte värderas tillräckligt högt på arbetsmarknaden eller att nätverket för att få annan sysselsättning inte finns. För att säkerställa generationsväxlingar behöver partiet ta ett större ansvar för deras kompetensutveckling. Det är dags för ett nationellt omställningsprogram för heltidspolitiker.

Nationell kandidatförsäkran
Precis som vi har kandidatförsäkran för externa uppdrag vill SSU se något liknande även för internuppdrag inom S, där det tydligt regleras vilka värderingar som finns och vad som sker när någon bryter mot partiets regelverk. Det är en viktig signal om att de partiinterna uppdragen är lika viktiga som de externa och garanterar duktiga och trovärdiga företrädare även internt, en förutsättning för en starkare folkrörelse.

Vill du veta mer om förslagen? Kom på vårt seminarium på lördag: https://www.facebook.com/events/367738217412029/
Undrar du vad SSU kommer göra på partikongressen? Läs mer på: https://www.ssu.se/ssu-aker-pa-partikongress/