SKRIV UNDER FÖR EN BÄTTRE SKOLSTART.

Skolan är igång efter sommaren. Äntligen får vi träffa våra klasskompisar och lärare igen! Eller åtminstone borde vi känna så. Men oron för att inte bli sedd, behöva välja mellan välmående och bra betyg och att gråta sig till sömns för att pressen är för hög överskuggar glädjen.

Den svenska skolan ger inte alla elever samma chans att klara sig. Svaga elever får sämre hjälp och stöd samtidigt som högpresterande elever stressar sönder varandra. Vi ska inte behöva ta ångestdämpande medicin för att orka ta oss igenom gymnasiet. Skolan ska förbereda och stärka oss inför framtiden, inte knäcka oss.

Jan Björklund gick för åtta år sedan till val på att skapa en skola i världsklass. Han målade upp skolan som en krigszon där elever körde moppe i klassrummen. Receptet var mer ordning och reda, betyg i tidigare åldrar, fler nationella prov och ny betygsskala. Och tro oss Jan Björklund, vi vill ha en skola i världsklass. Men vi kommer inte att lyckas så länge vi har en skolminister som har dömt ut oss på förhand.

Vi vill inte se nästa kull gymnasieelever gå i samma skolmisslyckande som vi. Det är dags för Jan Björklund att packa ihop och lämna ministerposten. Vi kommer att rösta för en regering som minskar klasstorlekarna, fördelar resurser till bättre psykisk skolhälsovård och skapar ett jämlikt skolsystem. Den 14:e september röstar vi för en röd skolpolitik.

Manifestet är underteckat av gymnasieeleverna och SSU:arna Lovisa Petterson, Klara Larsson, Ella Ritter och Alva Dahn.

DET HÄR VILL VI:

Mer resurser till arbete med psykisk hälsa
Det är fortfarande stor tabu att prata om psykisk ohälsa. I samband med fysiska hälsokontroller vill vi att skolorna kompletterar med samtal om elevens psykiska hälsa. Samtidigt vill vi ge skolorna ökade resurser för att främja arbetet med psykisk ohälsa.

Fördela resurser till skolor i utsatta områden
Ingen elev ska behöva gå i en skola som inte har råd att satsa på dem. Lika tillgång till skolhälsovård och engagerade lärare är en förutsättning för att må bra i skolan. Vi vill fördela skolpengen med hänsyn till utsatta områden.

Mindre klasser
Ingen ska behöva sitta en hel lektion med armen uppräckt utan att få hjälp. Med fem barn färre per klass blir alla elever sedda och kan få stöd snabbt. Vi vill satsa 2 miljarder på att minska klasstorleken.

Skriv under om du håller med!

Socialdemokraterna och SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer

Tack för din underskrift!

VI SOM HÅLLER MED!

Känner du igen dig? Diskutera under #skolstart på twitter och instagram.

  • {{person.namn}}

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att välja att delta i denna kampanj samtycker du till att Socialdemokraterna och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av samt andra uppgifter du själv väljer att lämna om dina levnadsförhållanden. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Uppgifter om öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick kommer även att sparas, men kommer inte att användas på individnivå.

Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t.ex. kunna begränsa informationen i våra utskick till de frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag hos olika grupper av personer, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter personerna lämnar.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Socialdemokraterna, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL samt i enlighet med det som framgår i denna text. I syfte att administrera ett deltagande i valaktiviteter och skicka ut nyhetsbrev på lokal nivå så kan dina uppgifter komma att delas med våra lokala partienheter. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. Socialdemokraterna, 105 60 Stockholm, 08-700 27 05 (org.nr 802003-1145) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. Kontaktperson: Peter Åhlberg.

Fullständig integiretspolicy finns här: http://www.ssu.se/pul/

×