Skattesänkningar för miljarder bortkastad satsning

Skattesänkningar för miljarder bortkastad satsning

3 Sep 2010 14:37

Jytte Guteland fick sista ordet i den debatt som gått i Aftonbladet senaste veckorna. Under rubriken ”Unga ska läras att vara fogliga” ger Jytte Moderaternas Hillevi Engström svar på tal angående ungas anställningsvillkor och trygghet på sina jobb. Jytte frågar varför arbetslinjen inte ska gälla unga och påvisar de stora risker som förslagen om provanställningar på ett och ett halvt år skulle innebära. Hon ifrågasätter också åldersdiskrimineringen i att införa särskilda – ännu lägre – ungdomslöner, och ger Moderaternas generella skattesänkningar klart underkänt; detta då det snarast har varit som att kasta pengarna i papperskorgen än en effektiv åtgärd för att komma till bukt med ungdomsarbetslösheten.

Foto: Socialdemokraterna