Se Jyttes tal från minnesstunden i Norge

Se Jyttes tal från minnesstunden i Norge

1 Aug 2011 13:17

Jytte Guteland deltog i fredags i AUF:s och Arbeiderpartiets minnesstund för att hedra de som mist livet på Utøya. I hennes tal riktar hon sig till föräldrar och anhöriga: ”Orden räcker inte för att beskriva vilken längtan det finns också utanför ert lands gränser att bära er sorg (…) Förlusten sitter också som is i kroppen hos oss som finns i era grannländer”. Hon visade sin tacksamhet gentemot ”vår tvilling” AUF och gentemot AUF:s ordförande Eskil Pedersen för viljan att stå upp, viljan att visa medmänsklighet och viljan att ta tillbaka Utøya.

Hon nämnde den insamling som SSU startat för Utøya och visade på hur AUF, även i deras svåraste stund, lyckas ge hopp till oss andra. Till sist riktade hon sig till de drabbade: ”De lät ljuset lysa och de inspirerade oss alla. Minnet över deras engagemang kommer evigt leva vidare, över generationer, förbi landsgränser och in i framtiden.”

{jumi [*11]}