Samtycke enligt personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att kryssa i rutan samtycker du till att Socialdemokraterna och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av samt andra uppgifter du själv väljer att lämna om dina levnadsförhållanden. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Uppgifter om öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick kommer även att sparas.

Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t ex kunna begränsa informationen i våra utskick till de politiska frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter personerna lämnar.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Socialdemokraterna, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL samt i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Box 554, 101 31 Stockholm, 08-20 42 57, (org. nr. 802003-1269) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. (Kontaktperson: Jimmy Larsson).

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.