Psykisk ohälsa

Allt fler unga mår dåligt idag. Sedan 90-talet har andelen unga som lider av psykisk ohälsa fördubblats och idag är nästan 200 000 barn och unga drabbade. Att så många unga mår dåligt kan inte betraktas som ett individuellt problem – det är ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar.

Den stress och press unga känner bottnar ofta i en ökad otrygghet och oro inför framtiden. Skolan sorterar hårdare ut elever med ett betygssystem som fokuserar på misslyckanden istället för framgångar, en tuffare arbetsmarknad med otrygga anställningar och en bostadsbrist i stora delar av landet.
Precis som alla barn idag genomgår fysiska hälsoundersökningar i skolan vill SSU att elevhälsan ska arbeta med årliga hälsoundersökningar för att förebygga elevers psykiska välmående.. På så vis får elevhälsan bättre verktyg för att hjälpa och upptäcka barn och unga som mår dåligt eller far illa, och unga får lära sig att det är normalt och viktigt att prata om hur man mår.
För hela samhället förlorar när unga mår dåligt. Den psykiska ohälsan hindrar barn och unga från att växa och nå sin fulla potential. SSU vill investera i elevhälsan så att personalen finns där när unga behöver den, satsa på att förbättra kompetensen hos vårdcentralerna och öka tryggheten i samhälllet. Ingen ung som mår dåligt ska vänta en dag för länge på stöd och hjälp.

SSU vill:

  • Införa årliga hälsoundersökningar med fokus på det psykiska välbefinnandet i skolan.
  • Att unga som mår dåligt snabbt ska kunna få hjälp i mobilen. För många är det mer naturligt att ta en första kontakt via chatt än att gå till en vårdcentral, för andra ligger närmsta ungdomsmottagning flera mil bort. Kuratorer och psykologer måste finnas tillgängliga även digitalt.
  • Korta köerna till BUP. Många som idag står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin för behandling kunna få vård på vårdcentralen istället, om kompetensen fanns där. Genom att stärka vårdcentralernas kompetens och kapacitet för att ta hand om enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga skulle fler kunna få hjälp snabbare.
  • Förebygga självmord. SSU vill utveckla skolans roll när det gäller att förhindra självmord.
    Det finns flera framgångsrika internationella exempel på kurser för barn och unga för att förebygga självmord och psykisk ohälsa. Det vill vi pröva i Sverige.