Politiskt handlingsprogram

Politiskt handlingsprogram

20 Apr 2010 10:41

Här kan du grotta ner dig i vilka ståndpunkter SSU har i politiska sakfrågor. Allt från feminism till vår utbildningspolitik.

Vårt politiska handlingsprogram omarbetades delvis på vår kongress 2011. Då bestämdes vår politik inom arbete, utbildning och välfärd.

SSU:s politiska handlingsprogram, 2011

Övriga områden – såsom demokrati, djurskydd, en solidarisk värld, feminism, fred och gemensam säkerhet, HBT, hållbar utveckling, integration och kriminalpolitik – finns att läsa om i vårt politiska handlingsprogram från 2009.

SSU:s politiska handlingsprogram, 2009