Sjukvård

Sjukvården är en central del av välfärdssamhället. Vi berörs alla av hur sjukvården fungerar. Sjukvården ska vara en del av ett solidariskt system där alla är med och bidrar, för att ha möjlighet att få hjälp när det behövs. Det är både smart och rättvist. Högern vill privatisera vården och låta marknaden styra vilken vård vi får. Det är farligt — och ineffektivt. Forskningen visar att privatiserad vård är dyrare och fungerar sämre för patienten. SSU vill att alla får en jämlik vård, oavsett var i landet du bor eller hur mycket du tjänar.

  SSU vill:

 • Stoppa vinstjakten i sjukvården.
 • Förbättra löner och villkor för de som arbetar inom vården.
 • Koppla vård- och omsorgsprogrammen på gymnasiet till universitetssjukhusen i college-format.
 • På sikt inkludera tandvården i den allmänna sjukförsäkringen.
 • Göra tandvården avgiftsfri för alla upp till 25 års ålder.
 • Att Folktandvården erbjuder alla oavsett ålder en enhetlig avgift för årliga kontroller.
 • Avskaffa den fria etableringsrätten inom primärvården.
 • Avskaffa den tvingande lagen om valfrihet inom vården.
 • Starta en utredning om att förstatliga apoteksmarknaden.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter