Sjukförsäkring

Alla ska ha möjlighet att tillfriskna från sjukdom utan att den privata ekonomin tar en smäll. En gemensamt finansierad sjukförsäkring garanterar att det inte är plånbokens tjocklek som avgör din hälsa. Dagens system med karensdag, att du inte får ersättning förrän andra sjukdagen, drabbar låginkomsttagare och är orättvist. SSU vill ha ett sjukförsäkringssystem som utgår från människors faktiska behov — inte ett som misstror sjuka. Vi kan inte välja när och hur vi blir sjuka. En modern sjukförsäkring ser varje människas behov och erbjuder snabb och effektiv rehabilitering.

    SSU vill:

  • Höja nivåerna i ersättningssystemen
  • Låta ordinarie läkares, inte försäkringsbolagets, bedömning väga tyngst vid sjukskrivning.
  • Avskaffa karensdagen i sjukförsäkringen.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter