Pension

Att få ut en bra pension efter ett långt arbetsliv är en av de viktigaste delarna av välfärden. För att få det att gå ihop krävs ett kontrakt mellan generationer. Dagens arbetande generation betalar, via arbetsgivaravgiften, pensionerna till dagens pensionärer. Samtidigt ser vi problem med att allt fler riskerar att få ut en väldigt låg pension. Det finns flera förklaringar till att människor får en låg pension. Den ojämställda arbetsmarknaden är en huvudorsak. Kvinnor arbetar i högre utsträckning deltid, är borta från jobbet under längre tid på grund av det ojämställda uttaget av föräldrapenning och arbetar ofta inom branscher där stress och arbetsskador gör att man går i pension tidigare än vid 65. Därför är en av de viktigaste åtgärderna för att säkra pensionerna, särskilt för de kvinnor som jobbar i offentlig sektor, att öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

En nyckel för att säkra bra pensioner är att nå full sysselsättning. När alla som kan arbeta har ett jobb ökar inbetalningarna till pensionssystemet – vilket gynnar dagens pensionärer och framtidens pensionärer som ökar sin pensionsgrundande inkomst.

Ytterligare en central del är att garantera alla som arbetar svenska kollektivavtal. Genom kollektivavtalen får vi tjänstepension. Det är arbetstagarnas sätt att säkra sin ekonomi efter arbetslivet. Dessutom behöver grundtryggheten i pensionssystemet höjas, så att alla som går i pension kan vara säkra på att få en inkomst det går att leva på även på ålderns höst.

Därför vill SSU både se till att kollektivavtal säkras och höja grundtryggheten i det svenska pensionssystemet. För att dagens och morgondagens pensionärer ska ha en bra inkomst att leva på behöver vi ett generationslöfte: investeringar i bostäder och jobb i dag tryggar pensionerna i morgon. Så skapar vi ett rättvisare samhälle.

    SSU vill:

  • Höja grundtryggheten i pensionssystemet.
  • Garantera svenska kollektivavtal för alla.
  • Rätt till heltid, jämställd föräldraförsäkring och jämställda löner – så att kvinnor får ut en högre pension

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter