Kvinnojourer

Kvinnor och barn tar emot slagen. Våldet inom nära relationer hänger som en skräck över alltför många hem. Det är också det yttersta tecknet på att Sverige inte är jämställt. När människor måste fly från sina hem är kvinnojourer ofta den sista utvägen. Men idag varierar tillgången till en kvinnojour kraftigt mellan olika kommuner. Dagligen tvingas kvinnojourer säga nej till kvinnor som vänder sig till dem för akut hjälp, kvinnor som ofta med risk för sitt liv tvingas vända hem igen. Det är oacceptabelt. Kvinnojourernas verksamhet är så pass viktig att den måste garanteras — på alla håll i Sverige.

    SSU vill:

  • Göra Sveriges kommuner skyldiga att garantera alla utsatta kvinnor rätten till en kvinnojour i deras närhet.
  • Finansiera Sveriges kvinnojourer med offentliga medel.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter