Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter om vilka regler som ska gälla i branschen. Arbetsmarknadens parter är facket där de som arbetar är medlemmar och arbetsgivarorganisationer där arbetsgivare är medlemmar. I stället för att politiker bestämmer vad som ska gälla så kommer parterna överens om till exempel löner, löneökningar, arbetstider, försäkringar, tjänstepension och OB-tillägg och skriver ner i det i ett kollektivavtal. Kollektivavtal har bidragit till att vi i Sverige har stabila löneökningar och bättre villkor än i många andra länder. Det ska vi fortsätta med!

Starka fackförbund med hög organisationsgrad har bättre förutsättningar att få igenom sina krav och därför är det viktigt att alla som arbetar är medlemmar i sin fackförening. På så vis jämnas maktförhållandena på arbetsmarknaden ut och arbetstagare får större inflytande över sitt arbete vilket ökar jämlikheten i samhället.

Politiskt har vi ett ansvar att ge fackförbund förutsättningar att organisera arbetare och teckna kollektivavtal. Vi behöver bland annat ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, avskaffa allmän visstidsanställning och återinföra avdragsrätten för fackavgiften och a-kasseavgiften. På så vis säkrar vi jämlikheten och arbetarnas inflytande på arbetsmarknaden.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter