Klimat

Hur Sverige och världen agerar de närmaste åren är kritiskt för klimatet. Vår mest prioriterade uppgift måste vara att ersätta ohållbara energikällor — fossila bränslen — med nya och hållbara. Klimatet är en av de viktigaste frågorna för oss unga, det är vi som kommer leva i den framtid som hotas av klimatförändringarna. Förändringar i klimatet spås bli en av de största anledningarna till att människor flyr i framtiden – antalet klimatflyktingar kommer öka dramatiskt om inget görs. Men allt är inte mörkt, vi ser att utsläppen av koldioxid planar ut. Parisavtalet innebär att världens länder nu har bundit sig vid att minska den globala uppvärmningen. Det är så klimatutmaningen möts – genom gemensamma insatser över nationsgränserna.

En genomgående energiomställning kräver stora resurser, men skapar också fantastiska möjligheter för ny teknologi och moderna jobb. SSU är optimistiska inför möjligheterna. För att nå målen i tid krävs en deadline för när Sverige ska vara fossilfritt och omfattande investeringar för smarta energikällor. Först då kan vi skapa ett hållbart välfärdssamhälle där vårt sätt att leva inte hotar hela planetens överlevnad.

  SSU vill:

 • Sätta en skarp deadline för ett Sverige som är helt fossilfritt år 2030.
 • Att Sverige verkar för en global koldioxidskatt.
 • Utveckla EU:s utsläppsrättssystem så att antalet utsläppsrätter kraftigt minskas.
 • Att EU i framtida handelsavtal verkar för att minska användningen av miljöfarliga kemikalier inom unionen.
 • Stärka FN:s klimatfond.
 • Skapa en investeringsstrategi för att tydliggöra vilka reformer som krävs för att nå upp till målet om ett fossilfritt Sverige.
 • Skapa en finansieringsstrategi för att tydliggöra kostnader och utgifter kopplade till klimatomställningen.
 • Att staten inrättar ett särskilt investeringsstöd för pilotprojekt och forskning som syftar till att hitta nya lösningar inom energieffektivisering och återvinning.
 • En översyn görs över hur företag kan bidra till hållbarhetsarbetet såväl lokalt som globalt, samt ta ansvar för hela produktionslinjen.
 • Staten måste ta ett större ansvar för att Sveriges basnäringar utvecklas i en hållbar riktning.Gruvnäringen är ett område som det behöver läggas extra vikt vid för att hålla oseriösa aktörer borta och för att skydda de människor som bor i närområdet.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter