Järnväg

Ständiga förseningar. Dåligt underhåll. Alltför få tåg. Svensk järnväg fungerar inte som den ska. Det drabbar både den som reser och hela samhället. För när leveranser blir försenade, anställda inte kommer till jobbet i tid och företag inte kan lita på järnvägen drabbas hela Sverige. Så kan vi inte ha det. Moderna järnvägar och effektiv person- och godstrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling — och tillväxt. SSU vill se kraftigt ökade investeringar i ny järnväg och ökad kapacitet för höghastighetståg till våra grannländer. Då kan vi minska antalet miljöskadliga lastbilstransporter och göra det lättare att resa. Dessutom behövs en ny myndighet — med ansvar för underhåll, planering och samordning av all tågtrafik — för att skapa ordning och reda. Dagens kaos är inte värdigt ett modernt samhälle.

    SSU vill:

  • Förstatliga underhållet av Sveriges järnvägar.
  • Skapa en ny myndighet med totalansvar för tågtrafiken.
  • Öka de offentliga investeringarna i järnvägen
  • Satsa på höghastighetståg.
  • Lånefinansiera investeringarna i höghastighetsbanan som är beslutad i Sverigeförhandlingen.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter