HBTQ

SSU vill skapa ett samhälle där alla fritt bestämmer över sin sexualitet, identitet, kropp och samlevnadsform. Det är bara möjligt om alla har möjligheten att göra fria livsval, utan risk för diskriminering eller förtryck. Så är det inte i dag. Normer och strukturer begränsar människors frihet och hotar jämlikheten för alla. Därför behöver den dominerande samhällsnormen — som exempelvis säger att du förväntas identifiera dig med de två traditionella könen — ifrågasättas och problematiseras. Patriarkala och konservativa uppfattningar om människans identitet står i motsats till SSU:s mål om ett jämlikt samhälle där alla har makt över sitt eget liv. Svaret är uppdaterade normer och konkreta reformer som stärker människors rättigheter.

    SSU vill:

  • Höja anslagen till Diskrimineringsombudsmannen.
  • Se till att arbetsgivare blir skyldiga att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen.
  • Uppdatera läroplanerna i hela utbildningssystemet utifrån ett hbtq-perspektiv.
  • Genomföra en kunskapssatsning inom sjukvård, polis och försvar.
  • Ge ungdomsvården ökade resurser för att bättre motsvara hbtq-ungdomars behov.
  • Att Sverige tydligare höjer rösten mot länder som förtrycker hbtq-personer.
  • Införa en FN-konvention för hbtq-personers rättigheter.

Vill du veta mer om SSU:s politik?

Kryssa i dina intressen så hör vi av oss

Jag är med:

Intresse

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Skicka
Tack!

Våra program

Våra rapporter