Försvars- och säkerhetspolitik

SSU vill se en världsordning som vilar på tanken om solidaritet, jämlikhet och gemensam säkerhet. Vår trygghet kan bara kan byggas tillsammans med andra. Idén om mänsklig säkerhet – att individers rätt till säkerhet måste gå före staters — är grunden i SSU:s försvars- och säkerhetspolitik. Dagens och morgondagens hot mot frihet och demokrati kan på lång sikt inte mötas med en militär upptrappning mellan stater. Tvärtom måste en socialdemokratisk försvarspolitik baseras på gemensam säkerhet och global nedrustning. Länder som samarbetar är det viktigaste vapnet mot organiserad terrorism och krig. Först då är det möjligt att skapa trygga, demokratiska samhällen.

Säkerhet för Sverige skapas bäst i gemenskap, exempelvis genom EU-samarbetet. De nordiska länderna har många likheter och delar många utmaningar säkerhetspolitiskt. Därför vill SSU se ett fördjupat nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete.

Militär och civil värnplikt – för ökad trygghet och säkerhet
Sveriges försvarsmakt behöver på kort sikt få bättre förutsättningar att försvara Sverige samt delta i internationella, fredsbevarande eller fredsframtvingande, insatser. Den viktigaste frågan handlar om Försvarsmaktens personalförsörjning. För att få fler att söka sig till soldatyrket menar SSU att det behövs en modern värnplikt som omfattar både kvinnor och män och som också innehåller tydliga civila inslag. Därför är det bra att värnplikten nu återinförts av regeringen. Men säkerhet handlar om mer än militära hot, exempelvis är förmågan att möta, hantera och försvara sig mot klimatförändringar, cyberhot, sårbarhet i kommunikation och IT och i energisystemen avgörande för Sveriges säkerhet. Därför behöver civilförsvaret stärkas i hela samhället. Då är civila inslag i värnplikten avgörande.

    SSU vill:

  • Etablera ett globalt mål om vapennedrustning och stärka det internationella arbetet för icke-spridning av kärnvapen.
  • Införa en allmän, könsneutral militär och civil värnplikt för att garantera Försvarsmaktens personalförsörjning samt stärka civilförsvarsförmågan i hela samhället.
  • Skapa en ny säkerhetspolitik som prioriterar mänsklig säkerhet.
  • Fördjupa det säkerhetspolitiska samarbetet inom Norden genom att i ett första steg utöka det nordiska samarbetet om försvarsmaterielproduktion.
  • Upprätta en nordisk internationell insatsstyrka.
  • Att Sverige i FN:s säkerhetsråd tar initiativ till och deltar med trupp i en FN-ledd styrka med uppgift att skydda hjälpinsatser i Syrien.
  • Att det svenska stödet till styrkor som bekämpar Daesh förstärks.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter