Facket

SSU vill se en bättre organiserad fackföreningsrörelse, i Sverige liksom globalt, som kan agera motkraft till kapitalismens kortsiktiga vinstjakt. Vi ser ett direkt samband mellan facklig organisering och framgången för ett samhälle — trygga människor är modiga människor.

Löntagarnas roll och organisering i fackföreningar har varit en förutsättning för att bygga ett välfärdssamhälle. Andelen arbetare som är medlemmar i en fackförening har minskat sedan 70-talet. Det är på sikt farligt för jämlikheten. När färre är medlemmar i facket förskjuts makten över arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. Dessutom har den del som anställda får ut av välståndet, löneandelen, krympt de senaste decennierna. Faktum är att Sverige är det land i västvärlden där inkomstskillnaderna ökat som snabbast sedan nittiotalets början. Utvecklingen måste brytas och det är viktigt att vår generation blir den generation som vänder trenden. Det ska vara självklart att vara medlem i facket när en arbetar.

Politiken har ett ansvar i att ge facken förutsättningar att organisera arbetare och teckna kollektivavtal. Att riva upp lex laval, ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, avskaffa allmän visstidsanställning och återinföra skatteavdragen för fackavgift och a-kasseavgift är några av de reformer som krävs för att stärka facket och jämlikheten.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter