Allmän kulturskola

Teater, musik, film och olika former av kultur ger barn, själva och tillsammans med andra, verktyg att utvecklas. Tyvärr varierar tillgången till kultur kraftigt mellan kommuner, samtidigt som barn till akademiker och medelklassföräldrar är överrepresenterade i den kommunala kulturskolan. Höga avgifter är en viktig förklaring. Därför vill SSU se en allmän och avgiftsfri kulturskola som ger alla barn tillgång till en bred och stimulerande verksamhet. Att öka tillgängligheten till kulturskolan gynnar inte bara de enskilda barnen. Det är också en vinst för hela samhället, genom ett rikare utbud och en mer levande demokrati.

    SSU vill:

  • Införa en allmän och avgiftsfri kulturskola.
  • Öka kommunernas stöd till kulturskolan.

Tolv steg mot ett
Sverige utan rasism

En rapport om hur vi bryter den strukturella rasismen.

Signa upp för att vara med och bygga ett antirasistiskt Sverige:

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Jag är med
Tack!

Våra program

Våra rapporter