Jämställdhet

För SSU är det självklart att feminismen ska vara vägledande i alla politiska beslut. De patriarkala strukturerna i samhället begränsar kvinnors liv varje dag. Detta synliggjorde tydligt under Me too-upproret 2017. Att män och kvinnor inte behandlas lika är oacceptabelt.

Idag är det många tjejer vars liv begränsas av att de känner sig otrygga i det offentliga rummet. Att gå hem själv på kvällen eller gå på festival med sina kompisar ska inte vara förknippat med rädslan för att utsättas för sexuellt våld. Det är ingen slump att 99% av de som begår sexualbrott är män. Det är resultatet av en skev och hämmande mansnorm som genomsyrar hela samhället. För att förebygga sexualbrott måste vi krossa mansnormens starka våldskultur. Vi måste prata mer om pojkar och mäns roll i jämställdhetsarbetet.

På arbetsmarknaden finns det mycket att göra för att öka jämställdheten. Under en livstid tjänar kvinnor 3,6 miljoner kronor mindre än män. Många kvinnor deltidsarbetar ofrivilligt vilket betyder sämre ekonomi, både nu och i framtiden. Att kvinnor är föräldralediga och hemma med sjukt barn i större utsträckning än sin partner gör att kvinnor halkar efter i löneutveckling, karriärmöjligheter och pensionssparande. För att uppnå ett jämställt arbetsliv bör uttaget av föräldraförsäkringen vara jämlikt fördelat.

    SSU vill:

  • Att föräldraförsäkringen individualiseras.
  • Att en samtyckeslagstiftning införs
  • Att heltids- och tillsvidareanställning blir norm på svensk arbetsmarknad.
  • Att allmän visstid och delade turer avskaffas.
  • Att sex och samlevnad blir ett eget ämne i grundskolan.
  • Att straffen för sexualbrott skärps

Vill du veta mer om SSU:s politik?

Kryssa i dina intressen så hör vi av oss

Jag är med:

Intresse

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Skicka
Tack!

Våra program

Våra rapporter