Skola

Skolan är Sveriges största och viktigaste arbetsplats. Varje dag går 1,3 miljoner elever och 120 000 lärare till grund- och gymnasieskolan.

Kunskap är makt. Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla samma möjligheter att själva bestämma över sin framtid. SSU vill se en skola som tillvaratar varje elevs behov och talanger. Dina drömmar ska inte begränsas av det du själv inte kunnat påverka, som din bakgrund eller vad dina föräldrar tjänar. En skola som får alla människor att växa gör hela samhället starkare.

Så är det inte i dag. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar en allt större roll för hur elever klarar sig i skolan. Bland barn till lågutbildade klarade 42 procent inte grundskolan 2014. Bland barn till högutbildade var samma andel fem procent. Samtidigt ser vi hur skolresultaten sjunker och Sverige halkar efter i internationella mätningar.

Sverige har världens mest marknadsliberala skolmodell. Inget annat land i världen tillåter att riskkapitalister kan ta ut pengar från skolan utan begränsning. Det är orättvist och det går ut över eleverna.

Dagens system med skolval förvärrar segregationen och koncentrerar elever med högutbildade föräldrar till vissa skolor. Elever som har det tuffare, som inte har föräldrar som kan hjälpa till med läxor, hamnar på andra skolor. Det går emot skolans grundtanke om jämlika och likvärdiga villkor. Därför måste skolvalet göras om i grunden.

SSU:s viktigaste projekt är att öka jämlikheten.Då är en likvärdig skola helt avgörande. Fokus i skolpolitiken ska handla om att alla barn och unga ska ha rätt att genom världens bästa utbildning forma sin egen framtid.


SSU vill:

  • Reformera skolvalet för att skapa en jämlik skola som ger alla elever samma förutsättningar.
  • Begränsa möjligheterna att ta ut vinst från offentligt finansierade skolor.
  • Ge Skolverket i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för socioekonomisk viktning av skolpengen för att öka likvärdigheten i hela landet.
  • Införa ämnesbetyg i gymnasieskolan.
  • Förändra och tydliggöra betygskriterierna så att tröskeleffekterna i betygssättningen minskar.
  • Genomföra en nationell satsning för att erbjuda personer med ämneskunskaper lärarutbildning som kompetensutveckling eller omställningsutbildning, samt att erbjuda anställning till pensionerade lärare.
  • Höja lärarlönerna och anställa fler vuxna i skolan.
  • Rusta upp skollokalerna så att elever och vuxna får en bra arbetsmiljö.
  • Satsa på elevhälsan. Komplettera fysiska hälsokontroller med psykiska hälsokontroller för att kunna förebygga psykisk ohälsa. Inför ett maxtak så att skolkuratorer inte är ansvariga för mer än 300 elever.
  • Alla elever ska ha rätt till läxhjälp.

Vill du veta mer om SSU:s politik?

Kryssa i dina intressen så hör vi av oss

Jag är med:

Intresse

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Skicka
Tack!

Våra program

Våra rapporter