SSU:s internationella projekt

Afrika

Västsahara

Västsahara är en bortglömd fråga. Men aldrig för SSU. Under många år har vi stöttat Polisario i deras frihetskamp mot Marockos ockupation. Många västsaharier har sedan ockupationen av Västsahara flytt från sitt land och lever fortfarande under omänskliga förhållanden i flyktinglägren i södra Algeriet.

Polisario är Västsaharas befrielserörelse och SSU har under många år bedrivit projekt tillsammans med dem och deras ungdomsförbund, Ujsario. SSU:s projekt äger rum i de västsahariska flyktinglägren och är ett demokratiprojekt som har till syfte att stärka unga ledare. Utbildningar ordnas med fokus på ledarskap och interndemokrati för att demokratisera organisationen och förbereda ungdomar att i framtiden ta ledande poster i sin organisation samt att arbeta aktivt för ett fritt, självständigt och demokratiskt Västsahara.

Kontaktpersoner

Regionala nätverksmöten i Afrika

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Afrika. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra afrikanska systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.

Asien

Burma

Burma är sedan snart 50 år en militärdiktatur där all form av politiskt oppositionsarbete har varit förbjuden. Oppositionen i landet har verkat under jord och i exil. SSU samarbetar med DPNS (Democratic Party for a New Society) och med deras ungdomsorganisation YNS (Youth for a New Society) genom att bedriva en socialdemokratisk ledarskapsskola för unga burmeser i Rangoon. Tidigare har skolan bedrivits i Mae Sot vid den thailändska gränsen. Eleverna som är mellan 18 och 25 år får bland annat lära sig ledarskap, socialdemokrati och jämställdhet. De får också utbildning i engelska samt verktyg för att politiskt verka under en repressiv regim. Målet är att deltagarna på skolan ska organisera fler i motståndskampen mot regimen.

Kontaktpersoner

Filippinerna

Oppositionen i Filippinerna offrar sig dagligen för rättvisa, demokrati och frihet. SSU har länge haft utbyte med unga progressiva socialdemokrater i Akbayan Youth och hjälper dem med organisationsutveckling och kampanjarbete.

Regionala nätverksmöten i Asien

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Asien. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra asiatiska systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.

Mellanöstern

Palestina

SSU har ett gediget engagemang för ett fritt Palestina. Sedan många år bedriver SSU ett utbytesprojekt med Fatah Youth i Palestina som syftar till att stärka organisationen till att bli en demokratisk kraft mot ockupationen. Utbildningar med fokus på kampanj, feminism, ledarskap och interndemokrati är fokus för SSU:s Palestinaprojekt. SSU har även goda relationer med våra systerorganisationer i Israel – Young Meretz och Labour Youth – där SSU fungerar som en bro mellan parterna. Ända sedan valet 2009 har den israeliska vänstern stått inför stora problem och där fyller SSU en viktig funktion som samarbetsorganisation.

Ladda ner Vägen till fred, en skrift om SSU:s engagemang i Palestinafrågan.

Kontaktpersoner

Kurdistan

Det kurdiska folket har under många år levt under förtryck och ockupation i olika stater som Iran, Irak, Turkiet och Syrien. SSU arbetar aktivt med att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna för kurder och har genom IUSY bland annat ordnat ett nätverksmöte i Diyarbakir, den kurdiska delen av Turkiet. SSU kommer under våren att starta ett Kurdistannätverk för att uppmärksamma och arbeta mer aktivt med frågan.

Iran

SSU stödjer demokratirörelsen i Iran som efter presidentvalet i juni 2009 organiserade sig mot regimen. Utvecklingen i Iran följs noga och våra uttalanden är skarpa och snabba kring det som sker. SSU fördömer den iranska statens brutalitet gentemot den demokratisträvande befolkningen. SSU kräver att svenska staten och EU tar tydlig ställning mot den iranska regimen och inför politiska sanktioner som bland annat innebär utreseförbud för regimens ledare.

Syrien

SSU fördömer allt våld som sker i Syrien. Vår prioritet är ett omedelbart slut på det brutala våldet och dödandet. Vi stödjer de progressiva demokratiska oppositionella syriska krafterna genom Palmecentrets projekt för Syriens kvinnor, där SSU har deltagit i namninsamlingar och manifestationer. På sikt hoppas SSU kunna bidra med utbildning för unga inom organisation, jämställdhet och ledarskap.

Regionala nätverksmöten i Mellanöstern och Svarta havet-regionen

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Mellanöstern och Svarta havet-regionen. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.

Europa

Vitryssland

SSU samlar in pengar till förmån för MSD-MH i Belarus. En delegation från SSU har även rest till Belarus huvudstad Minsk för att träffa vår systerorganisation MSD-MH. Syftet med resan var att skapa kontakter mellan unga socialdemokrater i Sverige och Belarus. Under träffen i Minsk var det behovet av en egen möteslokal som betonades – en plats där unga socialdemokrater kan mötas, diskutera politik och bilda sig. MSD-MH behöver helt enkelt en plats där de kan verka utan risk för bestraffningar hängande över sig.

Tillsammans med DSU har därför SSU samlat in pengar för att MSD-MH ska kunna köpa sig en kursgård utanför Belarus gränser. Detta då de som olaglig organisation varken får köpa eller hyra lokaler inom landet.

Balkan

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Balkanregionen. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.

Central- och Sydamerika

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Central- och Sydamerika. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.