SSU:s internationella projekt

Afrika

Västsahara

Västsahara är en bortglömd fråga. Men aldrig för SSU. Under många år har vi stöttat Polisario i deras frihetskamp mot Marockos ockupation. Många västsaharier har sedan ockupationen av Västsahara flytt från sitt land och lever fortfarande under omänskliga förhållanden i flyktinglägren i södra Algeriet.

Polisario är Västsaharas befrielserörelse och SSU har under många år bedrivit projekt tillsammans med dem och deras ungdomsförbund, Ujsario. SSU:s projekt äger rum i de västsahariska flyktinglägren och är ett demokratiprojekt som har till syfte att stärka unga ledare. Utbildningar ordnas med fokus på ledarskap och interndemokrati för att demokratisera organisationen och förbereda ungdomar att i framtiden ta ledande poster i sin organisation samt att arbeta aktivt för ett fritt, självständigt och demokratiskt Västsahara.

Kontaktpersoner

Regionala nätverksmöten i Afrika

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Afrika. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra afrikanska systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.

Asien

Burma

Burma är sedan snart 50 år en militärdiktatur där all form av politiskt oppositionsarbete har varit förbjuden. Oppositionen i landet har verkat under jord och i exil. SSU samarbetar med DPNS (Democratic Party for a New Society) och med deras ungdomsorganisation YNS (Youth for a New Society) genom att bedriva en socialdemokratisk ledarskapsskola för unga burmeser i Rangoon. Tidigare har skolan bedrivits i Mae Sot vid den thailändska gränsen. Eleverna som är mellan 18 och 25 år får bland annat lära sig ledarskap, socialdemokrati och jämställdhet. De får också utbildning i engelska samt verktyg för att politiskt verka under en repressiv regim. Målet är att deltagarna på skolan ska organisera fler i motståndskampen mot regimen.

Kontaktpersoner

Mellanöstern

Palestina

SSU har ett gediget engagemang för ett fritt Palestina. Sedan många år bedriver SSU ett utbytesprojekt med Fatah Youth i Palestina som syftar till att stärka organisationen till att bli en demokratisk kraft mot ockupationen. Utbildningar med fokus på kampanj, feminism, ledarskap och interndemokrati är fokus för SSU:s Palestinaprojekt. SSU har även goda relationer med våra systerorganisationer i Israel – Young Meretz och Labour Youth – där SSU fungerar som en bro mellan parterna. Ända sedan valet 2009 har den israeliska vänstern stått inför stora problem och där fyller SSU en viktig funktion som samarbetsorganisation.

Ladda ner Vägen till fred, en skrift om SSU:s engagemang i Palestinafrågan.

Kontaktpersoner

Regionala nätverksmöten i Mellanöstern och Svarta havet-regionen

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Mellanöstern och Svarta havet-regionen. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.

Europa

Balkan

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Balkanregionen. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.

Central- och Sydamerika

Tillsammans med IUSY stärker SSU ungdomsorganisationer runt om i Central- och Sydamerika. Genom regionala nätverksmöten möjliggör SSU för våra systerorganisationer att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera regionalpolitik. SSU ansvarar för utbildningspass i organisation, ledarskap och interndemokrati under nätverksträffarna eftersom SSU:s erfarenheter och kunskaper ger ett viktigt inslag i erfarenhetsutbytet.