Internationellt


Alla människors lika värde är utgångspunkten för SSU:s internationella politik. Solidaritet känner inga gränser och eftersom alla människor är lika mycket värda måste alla människor ha samma rättigheter. Därför måste också alla människor få samma grundläggande förutsättningar och möjligheter. Allas lika värde och vikten av en demokratisk och rättvis världsordning är det som förenar SSU med andra unga socialdemokrater över hela världen.

SSU har lång tradition av att arbete internationellt och har en historia av faktisk påverkan och förändring i internationella frågor. Vi har en stark och inflytelserik röst i världen. Vid sidan av ett stort engagemang i unga internationella socialdemokratiska paraplyorganisationer, som exempelvis vår nordiska samarbetsorganisation FNSU (Förenade Nordiska Socialdemokratiska Ungdomsförbund), vår europeiska samarbetsorganisation YES (Young European Socialists) och IUSY (International Union of Socialist Youth), bedriver SSU även omfattande internationell verksamhet genom internationella nationella aktiviteter och genom projekt med Olof Palmes Internationalla Center.

 • SSU driver internationella demokratiprojekt genom Olof Palmes Internationella Center i Palestina, Västsahara, Burma och ett globalt projekt med IUSY.
 • SSU finns representerade i styrelsen för våra internationella samarbetsorganisationer FNSU och YES, och har generalsekreterarposten i IUSY. I dessa organisationer har SSU möjlighet till stort inflytande och faktiskt agerande på en internationell socialdemokratisk arena.
 • SSU finns representerade i nationella organisationer såsom FN-förbundet.
 • SSU har ett starkt samarbete med vår norska tvillingorganisation AUF.
 • SSU har stor internationell verksamhet nationellt i våra distrikt genom projekt i Vitryssland, Albanien, Serbien och Palestina. Det bedrivs olika insamlingar och manifestationer samt arrangeras stödkonserter och fotbollsturneringar för att uppmärksamma internationella frågor.
 • SSU erbjuder utbildning, seminarier och studiecirklar i internationella frågor.
 • SSU arbetar med att uppmärksamma internationella frågor i media och bedriver ett påverkansarbete gentemot politiker.

En del av SSU:s internationella historia:

 • 1993: SSU arrangerade det första mötet mellan Fatah Youth Palestina, israeliska Labour Youth och Young Meretz på Bommersvik.
 • 2006: SSU samlade in över 100 000 kronor till ett sjukhus på Gazaremsan.
 • 2007: SSU startade en webbradio på Västbanken i Palestina.
 • 2011: SSU samlade in över 1,7 miljoner kronor till återuppbyggnaden av Utøya.
 • 2011: SSU har varje år en volontär på plats i vår SSU-skola i den burmesiska staden Maet Sot i Thailand.
 • 2012: SSU lobbade starkt för ett erkännande av Västsahara i Sveriges Riksdag samt beslut i EU om att inte inleda ett fiskehandelsavtal med ockupationsmakten Marocko, vilket också gick igenom.
 • 2013: SSU får Fatah Youths solidaritetspris.
 • 2013: SSU får Ujsarios vänskapspris
 • 2013: SSU samlar in pengar till de som fallit offer i tyfonen på Filippinerna.

Anna Lindh, 1986, i Göteborgsposten

”Jag lämnar den svenska sommaren tio dagar för att istället åka till den nicaraguanska vintern och inviga en skola som SSU samlat in pengar till.”