Hur ska SSU arbeta för att stärka fackföreningarna?

SSU:s roll i arbetarrörelsen är att organisera och engagera unga – både på ett politiskt och fackligt plan, och över hela landet. Vi tror att både SSU och fackföreningsrörelsen sitter på ovärderliga kunskaper och erfarenheter. Delar vi med oss av dem till varandra kan vi växa och bli ännu starkare tillsammans.

SSU är också LO:s ungdomsförbund och för att vi ska kunna göra det jobbet så bra som möjligt har vi bestämt att SSU ska arbeta löpande med att följande punkter uppfylls:

  • Alla distrikt ska ha utsett en facklig ledare i sina distriktsstyrelser.
  • Det ska finnas minst en facklig SSU-klubb i varje distrikt.
  • SSU ska medverka i LO:s och fackförbundens ungdomsverksamhet.
  • Det fackliga perspektivet ska alltid finnas med i SSU:s utbildningsverksamhet.
  • SSU ska vara representerade i alla LO:s regionala ungdomskommittéer.