Detta gör vi


Att bli medlem är ett självklart första steg på väg in i SSU. Vill du sen engagera dig än mer i SSU – ta del av kurser, sociala aktiviteter, möten och all annan verksamhet som vi bedriver – så kontakta den som är ansvarig i ditt distrikt!

Politiskt

Genom SSU får du chans att diskutera och lära dig mer om samhällsfrågor som exempelvis antirasism, miljö och internationell politik.

SSU ger dig möjlighet att driva och påverka samhället. Ju fler vi är desto mer kan vi förändra.

Studier

Vill du lära dig mer om politik, debattera eller tillsammans med dina vänner lyssna på en vass föreläsare?

Genom SSU får du delta i föreläsningar och kurser som arrangeras för medlemmar.

Socialt

SSU är mer än politik. I SSU anordnar vi idrottsturneringar, biokvällar och andra roliga aktiviteter.

Det som är soft med SSU är att våra aktiviteter är gratis för alla medlemmar.

Kulturellt

Som SSU:are får du chansen att anordna eller delta i våra kulturaktiviteter.

Det handlar till exempel om foto- och skrivarkurser, konserter eller att sända radio.