Jobb

Det går bra för Sverige. Arbetslösheten har minskat kraftigt sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen kom till makten. Andelen unga som saknar jobb är lägre än på 13 år. Men arbetslösheten är fortfarande för hög. SSU:s mål är att alla som kan arbeta ska kunna göra det. Vi vill se full sysselsättning. Ingen ska gå utan jobb och alla människors förmåga och vilja att bidra till samhället och ekonomin ska tas tillvara på. Därför behöver politik för fler jobb alltid vara högst upp på den politiska dagordningen.

Politiken kan skapa jobb i den offentliga sektorn genom att direkt anställa fler inom välfärden. En stark och välfungerande välfärd är nödvändigt för en stark och välfungerande arbetsmarknad eftersom välfärden rustar oss människor att ta de jobb som växer fram i ekonomin. Välfärden är i sin tur beroende av att alla arbetar och gör rätt för sig.

När politiken satsar på skolan, på vården och omsorgen och på att alla människor kan känna ekonomisk trygghet så förbättras företags och människors förutsättningar att utvecklas. För det andra kan politiken skapa förutsättningar för fler jobb genom att investera i sånt som ger utdelning på sikt. Till exempel infrastruktur, fler bostäder, kunskap och teknisk utveckling.

De jobb som finns och som växer fram behöver också vara hållbara. Ingen ska slita ut sig på jobbet, och villkoren för de som jobbar ska vara bra. Därför vänder sig SSU emot högerns vilja att sänka lönerna och försämra arbetsvillkoren för unga. SSU vill förbättra villkoren på arbetsmarknaden, avskaffa otrygga anställningar och investera resurser för en utbildning i världsklass.

Dagens arbetsmarknad är ojämställd. Det är orättvist. Kvinnor tjänar mindre än män och har ofta en tuff arbetsmiljö. Kvinnligt dominerade yrken värderas ofta lägre än branscher där många män arbetar. Därför behöver politiken också fokusera på att göra arbetsmarknaden jämställd mellan könen.

Framtidens arbetsmarknad blir allt mer komplex och jobben ställer helt nya krav på vi som ska jobba. Dagens unga förväntas byta jobb sju, åtta gånger innan pensionen. Det kräver en arbetsmarknad som ger alla kompetensutveckling, vidareutbildning och möjlighet till trygghet mellan jobb. Om människor saknar utbildning, och om det innebär att de riskerar att hamna i arbetslöshet, då måste svaret vara att förbättra utbildningen.

    SSU vill:

  • Skapa en tryggare och mer jämställd arbetsmarknad genom att lagstifta om rätt till heltid, göra tillsvidareanställning till norm, avskaffa allmän visstid, ta bort delade turer och se en gemensam facklig strategi för jämställda löner.
  • Rusta unga, arbetslösa och yrkesaktiva för framtidens arbetsmarknad genom ökade investeringar i utbildning, garantera att alla som saknar gymnasiekompetens ska kunna komplettera sina betyg, ge högskola och universitet ett omställningsuppdrag och garantera alla som jobbar i välfärden kompetensutveckling.
  • Öka ungas möjligheter att få jobb genom att ge alla unga jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar, införa fler relevanta sommarkurser på universitetet samt göra det möjligt att ta CSN-lån för att ta körkort.
  • Införa en sommarjobbsgaranti för unga i gymnasieåldern som också underlättar för unga att starta eget företag under sommaren.

Vill du veta mer om SSU:s politik?

Kryssa i dina intressen så hör vi av oss

Jag är med:

Intresse

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Skicka
Tack!

Våra program

Våra rapporter