Feminism

SSU är Sverige största feministiska ungdomsförbund. För SSU är det självklart att feminismen ska vägleda alla politiska beslut. Mäns arbete och insatser värderas i dag högre än kvinnors — i alla delar av samhället. Under en livstid tjänar kvinnor 3,6 miljoner kronor mindre än män. Kvinnor har i århundraden tvingats ta ett större ansvar för hem och barn. Kvinnor utsätts i högre utsträckning för sexuellt våld och trakasserier. Listan på hur ojämställdheten tar sig uttryck kan göras lång. Olika rättigheter för kvinnor och män hotar allas frihet, hela samhällets frihet. Därför behövs feministiska reformer som bryter upp patriarkala strukturer, alltså att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp, och ger män och kvinnor samma makt och inflytande.

På arbetsmarknaden finns det mycket att göra för att öka jämställdheten. Många kvinnor som vill ha ett heltidsarbete får inte det. Istället jobbar de få timmar eller bara delar av arbetsdagen. Deltidsjobb betyder sämre ekonomi, både nu och i framtiden. Därför måste rätt till heltid bli verklighet i alla Sveriges kommuner. Att kvinnor är föräldralediga och hemma med sjukt barn i större utsträckning än sina partners gör att kvinnor halkar efter i löneutveckling, karriärmöjligheter och pensionssparande. För att uppnå ett jämställt arbetsliv bör uttaget av föräldraförsäkringen vara jämlikt fördelat. Vi vill också att de största fackförbunden lägger fram en strategi för hur jämställda löner ska kunna uppnås.

Samtidigt som många har osäkra anställningar arbetar och producerar vi mer än någonsin tidigare. Särskilt inom den offentliga sektorn slits många arbetande kvinnor ut i förtid. Vi behöver skapa ett hållbart arbetsliv som stärker individens frihet genom trygga arbetsvillkor och inflytande på arbetsplatsen.

Patriarkatet gör sig påmint både i det offentliga rummet och den privata sfären. Kvinnors frihet begränsas såväl fysiskt som psykiskt. Mäns våld mot kvinnor sker främst inom hemmets väggar, men kvinnors utrymme i det offentliga rummet begränsas också eftersom hotet även gör sig påmint där. Att gå hem själv på kvällen eller gå på festival med sina kompisar ska inte vara förknippat med rädslan för att utsättas för sexualiserat våld. Därför är det bra att regeringen nu tittat på hur en samtyckeslagstiftning ska kunna införs.

En av tre tjejer mår psykiskt dåligt, samtidigt saknas ofta resurser för att möta behovet. Det behövs ett ökat stöd till ungdomsmottagningar och skolhälsovård.

För ett jämställt sverige

Vill du veta mer om SSU:s politik?

Kryssa i dina intressen så hör vi av oss

Jag är med:

Intresse

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Skicka
Tack!

Våra program

Våra rapporter