Bostad

Alla förtjänar någonstans att bo, det håller nog de flesta med om. Att bostaden är en rättighet är inskrivet i Sveriges grundlag. Men i verkligheten ser det sällan ut så. Alltför många unga tvingas vänta med att ställa ner den första flyttkartongen i en egen lägenhet. Bostadsrätter med astronomiska prislappar och bostadsköer med flera decenniers väntetid stänger dörren för en hel generation.

Många unga tvingas bo ofrivilligt hos föräldrar, kompisar eller i andra eller tredje hand. Bristen på hyresrätter sätter käppar i hjulen för de som vill jobba. Går det inte att flytta till en annan stad för studier eller drömjobb stryper det tillväxten för hela samhället. Alla förlorar på bostadsbristen. Brist på bostäder eldar också på ojämlikheten. Det är orättvist att bara de som har rika föräldrar ska kunna få en bostad.

Marknaden har misslyckats med att leverera tillräckligt många billiga bostäder, det är bostadsbristen ett tydligt bevis på. Trots det vill högern i Sverige att marknadskrafterna ska få mer att säga till om.

SSU vill att det byggs bostäder som unga och vanligt folk har råd att bo i, särskilt hyresrätter. Vi vill bygga bort segregationen för att skapa ett samhälle där olika människor möts, där klass, ursprung eller ekonomi inte avgör var du har möjlighet att bo och leva. Då behöver politiken se till att satsa pengar på att det byggs mer, att det byggs blandat och att det byggs bostäder som alla har råd att bo i.

Vi är inte nöjda förrän alla kan flytta hemifrån och känna sig trygga och starka inför framtiden — oavsett hur den ser ut.

Därför vill SSU:

 • Genomföra ett investeringspaket om 100 miljarder kronor fram till år 2020. Paketet ska innehålla medel för byggande av statlig allmännytta och subventionerade lån till både kommunala och privata aktörer som vill bygga hyresrätter med lägre hyror.
 • Rusta upp miljonprogrammet.
 • Införa skattefria underhållsfonder för att klara framtidens renoveringsbehov.
 • Möjliggöra för allmännyttiga byggbolag att skapas.
 • Möjliggöra för allmännyttiga bostadsbolag att drivas med samhällsnyttig affärsmässighet i fokus istället för marknadsmässiga avkastningskrav.
 • Att 75 procent av nyproduktionen är hyresrätter.
 • Öronmärka delar av statens markinnehav för produktion av bostäder unga har råd med och villkora statliga investeringar i kollektivtrafik och annan infrastruktur med kravet att kommuner bygger bostäder.
 • Se statligt beslutade byggmål till kommunerna och att staten ger stöd till kommunernas plan- och byggprocesser för att korta handläggningstiden.
 • Begränsa möjligheten att överklaga bostadsbyggande.
 • Begränsa de fördyrande parkeringsnormerna.
 • Ersätta onödigt krångliga detaljplaner med översiktsplaner som plockar bort hinder för bostadsbyggandet.
 • Ge kommuner möjlighet att bötfälla markägare som inte bebygger byggklar mark.
 • Införa en särskild statlig fastighetsavgift på obebyggd, detaljplanerad mark som ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och service.

Vill du veta mer om SSU:s politik?

Kryssa i dina intressen så hör vi av oss

Jag är med:

Intresse

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Skicka
Tack!

Våra program

Våra rapporter