Antirasism

Rasismen är ett av vår tids största samhällsproblem. På bostadsmarknaden, i krogkön, i skolan – rasismen finns överallt i samhället, mer eller mindre synlig och uttalad. Rasismen står i direkt motsats till SSU:s värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Medan fascismen ställer folk mot folk och nation mot nation organiserar sig arbetarrörelsen bortom etnicitet, normer och gränser, för internationell solidaritet och alla människors frihet och jämlikhet. Därför är arbetarrörelsen fascismens naturliga motpol.

De senaste åren har ökade klassklyftor och en växande misstro mellan människor gett bränsle till den organiserade rasismen. Vi ser det i världen – hur rasistiska partier tar plats i parlament och ökar i väljarstöd. Vi ser det i Sverige – hur rasistiska partier växer, nazister ökar i aktivitetsgrad och hatet på nätet som organiseras skickligt av högerextrema och rasistiska grupper blir allt mer intensivt. Utvecklingen är farlig både för de som utsätts för rasismen och för hela samhället.

Utvecklingen måste brytas. SSU vill se en politik som bekämpar de rasistiska strukturerna och stoppar rasisterna. Antirasistisk politik måste alltid hänga ihop med jämlikhet och fördelning av makt och resurser i samhället. Därför behövs en politik som bekämpar arbetslösheten och bygger ut välfärden. Det marknadsanpassade skolvalet som idag bidrar till ökad segregering måste göras om. Det behöver en bostadspolitik som säkerställer ett blandat bostadsbyggande i kommunerna.

När rasismen ökar måste också medlen för att stoppa rasister öka. Hatbrott borde prioriteras högre i polisens arbete och diskrimineringsombudsmannens budget borde utökas.
Det behövs också ökade satsningar på utbildning. SSU vill att det genomförs en antirasistisk kunskapssatsning på grund- och gymnasieskolan.

Läs gärna SSU:s rapport “tolv steg mot ett Sverige utan rasism”.

Vill du veta mer om SSU:s politik?

Kryssa i dina intressen så hör vi av oss

Jag är med:

Intresse

SSU behandlar dina personuppgifter. Läs mer
Skicka
Tack!

Våra program

Våra rapporter